14/11/2017 - 08:50

សកម្មភាពពុះពោរក្នុងពិធីបុណ្យអកអំបុក

ប្រណាំងទូក-ង នៅខេត្តសុកត្រាំង។

ឈុតសម្ដែងពីទំនៀមអកអំបុកនិងដាល់អំបុកនៅខេត្តត្រាវិញ។

របៀបរៀបតង្វាយផ្លែឈើនៅវត្តពោធិសំរោង ក្នុងទិវាវប្បធម៌ កីឡានិង
ទេសចរណ៍ជនរួមជាតិខ្មែរនៅខ័ណ្ឌអូរម៉ូង ក្រុងកឹងធើ។

ត្រឿងផល-សេីុងម៉ាល័យ-ថាច់ថាញ់ភូ

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
វត្តពោធិសំរោង