13/05/2024 - 15:52

ការ​អប់រំ​នៅ​កឹង​ធើ ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ទិស​ដៅ​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​និង​ទំ​នើប​

យោង​តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ ត្រឹង​ថាញ​ប៊ិញ ប្រ​ធាន​មន្ទីរ​អប់រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ក្រុង​កឹង​ធើ ការ​អប់រំ​នៅ​កឹង​ធើ​កំ​ពុង​វិវឌ្ឍន៍​ទៅ​រក​ទិស​ដៅ​ទំ​នើប​ គុណ​ភាព​អប់រំ​ត្រូវ​បាន​លើក​កម្ពស់​ជា​បណ្តើរ​ៗ​ ឆ្លើយ​តប​នឹង​តម្រូវ​ការ​អភិវឌ្ឍ​រួម​របស់​ក្រុង​។​

ជាមួយ​នឹង​មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ​បាន​វិនិ​យោ​គព្រម​ៗ​គ្នា​ គ្រូ​បង្រៀន​នៃ​សាលា​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ក្រុង​បាន​អនុវត្ត​ល្អ​នូវ​បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌​មាន​ក្នុង​ការ​បង្រៀន។​

ចំណុច​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ចំ​ណុច​ដែល​មាន​ការ​វិវឌ្ឍន៍​ច្បាស់​ក្រ​ឡែត​ គឺអង្គ​ភាព​នីមួយ​ៗ​បាន​សម្រប​ខ្លួន​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​ជា​មួយ​នឹង​ការ​អនុវត្ត​នូវ​កម្ម​វិធី​អប់រំ​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​ថ្មី​ (កម្ម​វិធី​អប់​រំចំ​ណេះ​ទូទៅ​ ២០១៨)។​ លោក​ប៊ិញ ឱ្យ​ដឹង៖ “ប្រ​សិន​បើ​ឆ្នាំ​ដំ​បូង​នៃ​ការ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ សាលា​រៀន​ជួប​លំ​បាក​ដោយ​សារ​ខ្វះ​គ្រូ​បង្រៀន​មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ​មិន​ទាន់​ឆ្លើយ​តប​នឹង​វិធី​សាស្រ្ត​បង្រៀន​ថ្មី​ បច្ចុប្បន្ន​ការ​ងារ​គ្រប់​យ៉ាង​មាន​របៀប​រៀប​រយ​ល្អ។​ សាលា​រៀន​កាន់​តែ​សកម្ម​ក្នុង​ការ​ចាត់​តាំង​ ជ្រើស​រើស​គ្រូ​បង្រៀន។ល។​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​គ្មាន​ស្ថាន​ភាព​ខ្វះ​ឬ​សល់​គ្រូ​បង្រៀន​ដូច​ពី​មុន​ទៀត។​ ផ្ដើម​ពី​បទ​ពិសោធន៍ ជាក់​ស្តែង​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​អប់រំ​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​ ២០១៨ នៅ​កម្រិត​បឋម​សិក្សា​និង​អនុវិទ្យា​ល័យ​ដល់​ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០២០ - ២០២១ កម្ម​វិធី​អប់​រំចំ​ណេះ​ទូទៅ​ថ្មី​ បាន​ចាប់​ផ្តើម​អនុវត្ត​នៅ​កម្រិត​វិទ្យា​ល័យ​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ជាង។​ ក្នុង​រយៈ​ពេល​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​បាន​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ​ពី​គុណ​សម្បត្តិ​យ៉ាង​ច្បាស់៖ សិស្ស​កាន់​តែ​សកម្ម​ក្នុង​ការ​ទទួល​យក​មេ​រៀន​និង​ជំ​នាញ​ផ្នែក​ទន់; គ្រូ​បង្រៀន​ម្ចាស់​ការ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​ចំ​ណេះ​ដឹង​ ដើម្បី​បង្រៀន​សិស្ស​ឱ្យ​កាន់​តែ​ល្អ​”។​

ក្រៅ​ពី​ប្រ​ព័ន្ធ​សាលា​រៀន​បាន​វិនិ​យោ​គព្រម​ៗ​ គ្នា​ពី​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​ដល់​វិទ្យា​ល័យ​ ផ្នែក​អប់​រំរបស់​ក្រុង​ ក៏​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ពិសេស​ដល់​ការ​អនុវត្ត​បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌​មាន​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​ និង​គ្រប់​គ្រង​ថ្នាក់​រៀន​ គ្រប់​គ្រង​សាលា​។​ លោក​ប៊ិញ ឱ្យ​ដឹង​បន្ថែម​ មន្ទីរ​អប់រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​នូវ​ផែន​ការ​អនុវត្ត​ពិសោធន៍​សិក្ខា​គារិក​ឌីជី​ថល​នៅ​តាម​សាលា​វិទ្យា​ល័យ។​ គោល​បំ​ណង​គឺដើម្បី​កសាង​និង​ធ្វើ​ឱ្យ​សុក្រឹត​ទម្រង់​វិធី​គ្រប់​គ្រង​ ហើយ​ប្រើ​ប្រាស់​សិក្ខា​គា​ រិក​ឌីជី​ថល ធ្វើ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​ដើម្បី​អនុវត្ត​សិក្ខា​គារិក​ឌីជី​ថល​ឱ្យ​ឯក​ភាព​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ក្រុង​ទាំង​មូល។​

តាម​រយៈ​នោះ​ វិសាល​ភាព​អនុវត្ត​ពិសោធន៍ គឺគ្រឹះ​ស្ថាន​អប់រំ​ដែល​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​អប់រំ​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​ត្រូវ​ធានា​ពី​តម្រូវ​ការ​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​បច្ចេក​ទេស ម្ចាស់​ការ​ប្រ​ភព​ធន​ធាន​មនុស្ស​ ដើម្បី​អនុវត្ត​ដំ​ណោះ​ស្រាយ​ខ្លឹម​សារ​ តម្រូវ​ការ​ចំ​ពោះ​សិក្ខា​គា​រិក​ឌីជី​ថល។​ ធានា​១០០% គ្រឹះ​ស្ថាន​អប់រំ​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​ចូល​រួម​អនុវត្ត​ពិសោធន៍ សម្រាប់​ថ្នាក់​ទី៖ ១, ២, ៣, ៤, ៦, ៧, ៨, ១០, ១១ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២៣-២០២៤ ។​

លោក​វ៉ាន់​យ៉ុង នា​យក​សាលា​អនុវិទ្យា​ល័យ​ និង​វិទ្យា​ល័យ​ត្រឹង​ង៉ុក​ហ្វាំង​ ឱ្យ​ដឹង៖ “សិក្ខា​គា​រិក​ឌីជី​ថល​គឺជា​សិក្ខា​គា​រិកឌីជី​ថល​ភាវូ​បនីយ​កម្ម​ រក្សា​ទុក​ក្នុង​បរិយា​កាស​ឌីជី​ថល ហើយ​មាន​ការ​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​អេឡិច​ត្រូនិក​បញ្ជាក់​របស់​បុគ្គល និង​ស្ថាប័ន​មាន​សមត្ថ​កិច្ច​; មាន​តម្លៃ​ស្រប​ច្បាប់​សម្រាប់​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​បរិយា​កាស​ឌីជី​ថល... ដូច្នេះ​កាត់​បន្ថយ​ពេល​វេលា​សម្រាប់​គ្រូ​បង្រៀន​និង​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​យ៉ាង​ច្រើន​។​ ផ្ដើម​ពី​នោះ​ ជួយ​គ្រូ​បង្រៀន​មាន​ពេល​វេលា​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ស្វែង​យល់​ផ្លាស់​ប្តូរ​វិធី​សាស្រ្ត​បង្រៀន​ ដើម្បី​សម​ស្រប​នឹង​ការ​អភិវឌ្ឍ​រួម​នៃ​ការ​អប់​រំទូទាំង​ប្រ​ទេ​ស​។​ ដោយ​ឡែក​ កម្មា​ភិបាល​គ្រប់​គ្រង​ មាន​ពេល​វេលា​សម្រាប់​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ កសាង​ទម្រង់​ល្អ​ៗ​ ដើម្បី​ជួយ​ឱ្យ​ការ​គ្រប់​គ្រង​សាលា​រៀន​កាន់​តែ​បាន​ល្អ​ប្រ​សើរ​ឡើង”៕​

             ហា​ថាញ-ទីទុយ​

ចែករំលែកអត្ថបទ