ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

26/02/2024 - 16:45

ក្រុង​កឹង​ធើ

ថវិកា​ជាង​ ២០ ពាន់​លាន​ដុង​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋ​កិច្ច​- សង្គម​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​

គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​ផែន​ការ​លេខ​ ០៨/KH-UBND ស្តីពី​ការ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ឆ្នាំ​២០២៤ ជា​មួយ​នឹង​ថវិកា​បម្រុង​អនុវត្ត​សរុប​ជាង​២០​ពាន់​លាន​ដុង។​ ក្នុង​នោះ​ ទុន​វិនិ​យោគ​ទីក្រុង​ជាង​១៤,៣​ពាន់​លាន​ដុង​ ទុន​បុព្វ​ហេតុ​ទី​ក្រុង​ជិត​ ៥,៧ ពាន់​លាន​ដុង។ល។​

នារី​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​នៅ​ឃុំ​ឌិញ​ម៉ូង​ ស្រុក​ថើយ​ឡាយ​ ទទួល​បាន​ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​វិជ្ជា​ជីវៈនិង​រក​បាន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​បន្ថែម​ផ្ដើម​ពី​មុខ​របរ​ត្បាញ​បន្ទោះ។​

ឆ្នាំ​២០២៤ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កឹង​ធើ បាន​ដាក់​ចេញ​ភាគ​កម្រិត​ប្រាក់​ចំ​ណូល​មធ្យម​ភាគ​លើ​មនុស្ស​ម្នាក់​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ជិត​ស្មើ​នឹង​ប្រាក់​ចំ​ណូល​មធ្យម​ភាគ​នៅ​តំ​បន់​ជន​បទ;ខិត​ខំ​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ចាប់​ពី​ ០,៣% ឡើង​ទៅ​; ដោះ​ស្រាយ​រួច​រាល់​ស្ថាន​ភាព​ខ្វះ​ដី​សង់​លំ​នៅ​ឋាន​ និង​លំ​នៅ​ឋាន​សម្រាប់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​; អត្រា​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ចូល​រួម​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​សម្រេច​ ៩៧%; អត្រា​ពល​ករ​ឋិត​ក្នុង​កម្រិត​អា​យុ​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​វិជ្ជា​ជីវៈ សម​ស្រប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​លក្ខណ​សម្បត្តិ​របស់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​សម្រេច​៥៥%។ល។​ តាម​ផែន​ការ​ក្រុង​កឹង​ធើ​ក៏​បាន​អនុវត្ត​ការ​អភិរក្ស​និង​អភិវឌ្ឍន៍​នូវ​តម្លៃ​អត្ត​សញ្ញាណ​វប្ប​ធម៌​ប្រ​ពៃ​ណី​ល្អ​ប្រ​សើរ​បណ្ដា​ជន​ជាតិ​; ដោះ​ស្រាយ​ទាន់​ពេល​តម្រូវ​ការ​ស្រប​ច្បាប់​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​សម​ស្រប​នឹង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​នៃ​ច្បាប់​; បណ្ដុះ​បណ្ដាល​រៀប​ចំ​គម្រោង​កសាង​កម្មា​ភិបាល​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ធានា​អត្រា​កម្មា​ភិបាល​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ បុគ្គ​លិក​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ សម​ស្រប​នឹង​អត្រា​ចំ​នួន​ប្រ​ជា​ជន​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​តាម​ភូមិ​ភាគ​នីមួយ​ៗ៕​

                      ថាញ់​ឡុង​ - ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ