03/07/2023 - 16:10

ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំ​ពី​ព្រំ​ដែន​ជាតិ​ដល់​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ

ប៉ុស្តិ៍​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ឡាយ​ហ្វា កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ទើប​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​គណៈ​កម្ម​ការ​វត្ត​សិរី​ប្រ​ជុំ​វង្ស​ ព្រះ​កណ្តាល​ទឹក​សាប​ ឃុំ​ឡាយ​ហ្វា និង​វត្ត​មុនី​វង្សា​សិរី​វង្ស​ធម្ម​ជោតិ៍ ទីរួម​ខេត្ត​វិញ​ចូវ​ រៀប​ចំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ប្រ​ធាន​បទ​ឯក​ទេស​ រក្សា​លំ​នឹង​ព្រំ​ដែន​ជាតិ​នៃ​ប្រ​ទេស​សា​ធារណ​រដ្ឋ​សង្គម​និយម​វៀត​ណាម​ ដល់​ប្អូន​ៗសិស្សា​នុសិស្ស​ជិត​ ១០០ នាក់​ដែល​កំ​ពុង​រៀន​អក្សរ​ខ្មែរ​ក្នុង​វត្ត។

កម្មា​ភិ​បាល​ប៉ុស្តិ៍​ការ​ពារ​ព្រំដែន​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំ​ពី​អធិប​តេយ្យ​ដែន​ដី​ សន្តិ​សុខ​ព្រំដែន​ជាតិ
ដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស។

ក្នុង​ឱកាស​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នេះ​ កម្មា​ភិ​បាល​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​បាន​ឧទ្ទេស​នាម​អំ​ពី​បញ្ហា​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​ដល់​អធិប​តេយ្យ​ដែន​ដី​ សន្តិ​សុខ​ព្រំ​ដែន​ជាតិ​; ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​ស្រ​ទាប់​យុវ​វ័យ​ក្នុង​ការ​កសាង​និង​ការ​ពារ​ខ្សែ​បន្ទាត់​ព្រំ​ដែន​ បង្គោល​ព្រំដែន​; កិច្ច​ការ​កសាង​ គ្រប់​គ្រង​ និង​ការ​ពារ​អធិប​តេយ្យដែន​ដី​ សន្តិ​សុខ​ព្រំដែន​ជាតិ​ លិ​ខិត​បទដ្ឋាន​ គតិ​យុត្តិ​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​ដល់​ខ្សែ​បន្ទាត់ព្រំដែន​ បង្គោល​ព្រំដែន។ល។ សកម្ម​ភាព​នេះ​ ដើម្បី​ជួយ​ឱ្យ​ប្អូន​ៗលើក​កម្ពស់​ចំ​ណេះ​ដឹង​អំ​ពី​ប្រ​វេណីបដិវត្តន៍​ស្នេ​ហា​ស្រុក​កំ​ណើត​ ប្រ​ទេស​ជាតិ​ និង​យល់​កាន់​តែ​ច្បាស់​អំ​ពី​គោល​មាគ៌ា គោល​ការណ៍​របស់​បក្ស​ គោល​នយោ​បាយ​ ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​ ដែល​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​ដល់​អធិប​តេយ្យ​ដែន​ដី​ សន្តិ​សុខ​ព្រំ​ដែន​ជាតិ៕

                                     យ្វី​អាញ -បកប្រែ៖ វិមាន​

ចែករំលែកអត្ថបទ