19/06/2023 - 16:54

យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ឧបត្ថម្ភ​លំ​នៅ​ឋាន​ដល់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​

ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង​ ឃុំ​ថាញ់​ហ្វា​សើុង ស្រុក​កូវ​ង៉ាង ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ ទទួល​បាន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ពី​គ្រប់​ថ្នាក់​ គ្រប់​ផ្នែក​ ឧបត្ថម្ភ​លំ​នៅ​ឋាន​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​ ពិសេស​គឺ​គ្រួសារ​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ។

​ ក្ដី​រីក​រាយ​ជា​មួយ​ផ្ទះ​ថ្មី​ទើប​សាង​សង់​របស់​លោក​ថាច់​ឌឿន​ (ឆ្វេង)។

ពូថាច់​ឌឿន​ នៅ​ភូមិ​មេរង​ថ្មី​ ឱ្យ​ដឹង៖ “ដោយ​ជីវ​ភាព​ក្រីក្រ​ ខ្ញុំ​បាន​ទៅ​ធ្វើ​កម្ម​ករ​សំ​ណង់​ ដើម្បី​ជួយ​កូន​ៗ​ខ្ញុំ​ចិញ្ចឹម​ចៅ​រៀន​សូត្រ។ ប្រ​ពន្ធ​ខ្ញុំ​នៅ​ផ្ទះ​មើល​ថែ​ចៅ​ដើម្បី​ឱ្យ​កូន​ៗ​ស្ងប់​ចិត្ត​ទៅ​ធ្វើ​ការ​ងារ​ឈ្នួល​នៅ​ខេត្ត​ដុង​ណាយ​ ប៊ិញ​យ៉ឿង។ ដើម​ឆ្នាំ​ ២០២២ ពេល​បាន​រដ្ឋា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន​ ពិនិត្យ​ឧបត្ថម្ភ​គ្រួសារ​ចំ​នួន​ទឹក​ប្រាក់​ ៤០ លាន​ដុង​ដើម្បី​សង់​ផ្ទះ​ ខ្ញុំ​អរ​ដល់​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក”។ ទន្ទឹម​នឹង​ទឹក​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ គ្រួសារ​លោក​ពូ​ថាច់​ឌឿន​ នៅ​ទាំង​បាន​បង្ក​លក្ខណៈ​ឱ្យ​បុល​ប្រាក់​ ៥០ លាន​ដុង​ពី​ធនា​គារ​គោល​នយោ​បាយ​សង្គម​ស្រុក​ និង​កូន​ៗសនែ្ស​សន្សំ​ផ្ញើ​មក​បន្ថែម​ជាង​ ៥០ លាន​ដុង​ទៀត​ ដើម្បី​សង់​បាន​ផ្ទះ​សម​រម្យ។

លោក​ថាច់​បើ អនុ​ប្រធាន​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​ ឃុំ​ថាញ់​ហ្វា​សើុង ឱ្យ​ដឹង៖ “ការ​ងារ​គិត​គូរ​ដល់​គ្រួសារ​ជួប​ការ​លំ​បាក​ឱ្យ​មាន​ផ្ទះ​សម្បែង​សម​រម្យ ត្រូវ​បាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ និង​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រជា​ជន​ឃុំ​ថាញ់​ហ្វា​សើុង​អនុវត្ត​និង​នាំ​មក​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ជាក់​ស្តែង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ៥ ឆ្នាំ​កន្លង។ ឆ្នាំ​ ២០២២ ភូមិ​ភាគ​ទទួល​បាន​ទឹក​ប្រាក់​ ១.០៥០ ពាន់​លាន​ដុង​ ដើម្បី​ឧបត្ថម្ភ​សង់​លំ​នៅ​ឋាន​ជូន​គ្រួសារ​ជួប​ការ​លំ​បាក​ ២៥/២៦គ្រួ​សារ​ ក្នុង​នោះ​ មាន​ ៥ ខ្នងឧបត្ថម្ភ​ថវិ​កា ៥០.០០០.០០០ ដុង​ក្នុង​មួយ​ខ្នង ២០ ខ្នង ឧបត្ថម្ភ​ថវិ​កា ៤០.០០០.០០០​ដុង​ក្នុង​មួយ​ខ្នង។ ដោយ​ឡែក​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០២៣ ផ្ដើម​ពី​ប្រ​ភព​មូល​និធិសុខុ​មាល​ភាព​សង្គម​ខេត្ត​ រណសិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​ខេត្ត​ឧបត្ថម្ភ​សាង​សង់​លំ​នៅ​ឋាន​ជូន​គ្រួសារ​ជួបការ​លំ​បាក​ ១៨ គ្រួសារ​ ភាគ​ច្រើន​ជា​គ្រួសារ​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ។ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជាជន​ឃុំ​ក៏​បាន​កៀរ​គរ​សប្បុ​រស​ជន​ឧបត្ថម្ភ​សាង​សង់​លំ​នៅ​ឋាន​ជូន​គ្រួសារ​មាន​ការ​លំ​បាក​ខាង​លំ​នៅ​ឋាន​ ៣ គ្រួសារ​ទៀត​ ក្រៅ​ពី​គ្រួសារ​បាន​ទទួល​ផល​គោល​នយោ​បាយ”។

ការ​អនុវត្ត​យ៉ាង​ប្តូរ​ផ្តាច់ ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ទាន់​ពេល​វេលា​នៃ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​លំ​នៅ​ឋាន​ដល់​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ដែល​ជួបលំ​បាក​ខាង​លំ​នៅ​ឋាន​ បាន​ជួយ​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ជា​ច្រើន​លុប​បំ​បាត់​ផ្ទះ​បណ្ដោះ​អា​សន្ន បង្ហាញ​ពី​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​គិត​គូរ​របស់​គ្រប់​ថ្នាក់​ គ្រប់​ផ្នែក​ និង​ទូទាំង​សង្គម​ រួម​ដៃ​គ្នា​ជួយ​អ្នក​ក្រីក្រ​ រួម​ចំ​ណែក​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ល្អ​នូវ​គោល​នយោ​បាយ​សុខុ​មាល​ភាព​សង្គម​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ៕

                               សឺន​ម៉ាល័យ​-ទីទុយ​

ចែករំលែកអត្ថបទ