29/05/2023 - 11:02

កូវ​ង៉ាង គិត​គូរ​ជីវ​ភាព​ដល់​គ្រួសារ​គោល​នយោ​បាយ​

រយៈ​ពេល​កន្លង​ ស្រុក​កូវ​ង៉ាង ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ តែង​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​គិត​គូរ​ជីវ​ភាព​ដល់​គ្រួសារ​គោល​នយោ​បាយ។

បង​ថាច់​ថាញ ដោះ​ដូរ​យោ​បល់​ជា​មួយ​លោក​ត្រឹង​ត្រុង​ថេ អនុប្រ​ធាន​
គណៈឃោសនាអប់រំឃុំហ៊ីបហ្វា។

បច្ចុប្បន្ន​ ស្រុក​កូវ​ង៉ាង មាន​គ្រួសារ​គោល​នយោ​បាយ​ចំ​នួន​ ១.០៥៥ និង​វីរ​មា​តា​វៀត​ណាម​ជាង​ ១០ រូប​ កំ​ពុង​ទទួល​ប្រាក់​សោ​ធន​រៀង​រាល់​ខែ​។ តាំង​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​ ២០២៣ មក​ទល់​ពេល​នេះ​ ស្រុក​ចំ​ណាយ​សង​ប្រាក់​សោ​ធន​ជា​ប្រ​ចាំជាង ​៤,២ ពាន់​លាន​ដុង​ដល់​មុខ​សញ្ញា​គ្រួសារ​គោល​នយោ​​បាយ​ជាង​ ៤.០០០ លើក​នាក់​; ចំ​ណាយ​សង​ប្រាក់​សោ​ធន​ដល់​មុខ​សញ្ញា​គ្រួសារ​គោល​នយោ​បាយ​ អ្នក​មាន​សគុណ​ចំ​ពោះ​បដិវត្តន៍​ គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ គ្រួសារ​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រ​ជាង​ ៦.០០០ លើក​នាក់​ គិត​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ជាង​ ១០ ពាន់​លាន​ដុង​។

លោក​ហា​ត្រុង​ងៀ អនុ​ប្រធាន​ការិយា​ល័យ​ការ​ងារ​-យុទ្ធ​ជន​ពិការ​និង​សង្គម​កិច្ច​ស្រុក​កូវ​ង៉ាង ឱ្យ​ដឹង​៖ “គិត​មក​ទល់​ពេល​នេះ​ គ្រួសារ​គោល​នយោ​បាយ​ អ្នក​មាន​សគុណ​ចំ​ពោះ​បដិវត្តន៍​ទាំង​អស់​សុទ្ធ​តែ​បាន​ឧបត្ថម្ភ​ផ្ទះ​ឧប​ការ​គុណ​ ផ្ទះ​មហា​សាម​គ្គី ជួយ​ឱ្យ​គ្រួសារ​ទាំង​នេះ​ កាត់​បន្ថយ​បាន​ការ​លំ​បាក​ក្នុង​ជីវ​ភាព​។ ក្រៅ​ពី​ឧបត្ថម្ភ​ផ្ទះ​ មុខ​សញ្ញា​គោល​នយោ​បាយ​ជា​ច្រើន​ដែល​ជា​សមាជិក​នៃ​អង្គ​ការ​មហា​ជន​នានា​ នៅ​ទាំង​ទទួល​បាន​ការ​បុល​ទុន​អនុ​គ្រោះ​ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ផលិត​កម្ម​ និង​ចិញ្ចឹម​សត្វ​ទៀត​ផង។ ការ​គិត​គូរ​ដល់​មុខ​សញ្ញា​គោល​នយោ​បាយ​ អ្នក​មាន​សគុណ​ចំ​ពោះ​បដិវត្តន៍​ បាន​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ងារ​តប​ស្នង​សង​គុណ​ លើភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុក​ ហើយ​ត្រូវ​បាន​សង្គ​មូប​នីយ​កម្ម​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​ ដើម្បី​សម្តែង​នូវ​មនោ​សញ្ចេត​នា​ដ៏​ជ្រាល​ជ្រៅ ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​ប្រ​ជា​ជន​គ្រប់​រូប​ចំ​ពោះ​គ្រួ​សារ​គោល​នយោ​បាយ។

ហ៊ីប​ហ្វា ជា​ឃុំ​មាន​គ្រួសារ​គោល​នយោ​បាយ​ជាង​ ៣០គ្រួ​សារ​ ក្នុង​នោះ​ មាន​គ្រួសារ​គោល​នយោ​បាយ​ជា​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ ៨ គ្រួសារ​។ គ្រួសារ​បង​ថាច់​ថាញ នៅ​ភូមិ​កោះ​សាន្ត ជាមុខ​សញ្ញា​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​មុខ​សញ្ញា​គោល​នយោ​បាយ​ បាន​ទទួល​គោល​នយោ​បាយ​អា​ទិភាព​ ដើម្បី​មាន​លក្ខណៈ​ឈាន​ឡើង​ក្នុង​ជីវ​ភាព។ បង​ថាច់​ថាញ ឱ្យ​ដឹង​៖ “ឆ្នាំ​ ១៩៧៩ ខ្ញុំ​បាន​ទៅ​ចូល​រួម​បំ​ពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​លើ​សមរ​ភូមិ​កម្ពុជា​និង​រង​របួស។ ពេល​វិល​មក​ស្រុក​កំ​ណើត​ ខ្ញុំ​បាន​ទទួល​ប្រាក់​សោ​ធន​រៀង​រាល់​ខែ។ ឆ្នាំ​ ២០០៩ គ្រួសារ​ខ្ញុំ​បាន​ជ្រើស​ឧបត្ថម្ភ​សង់​ផ្ទះ​ឧប​ការ​គុណ​ និង​ឧបត្ថម្ភ​ទុន​ចិញ្ចឹម​គោ​បន្ត​ពូជ ២ ក្បាល ដើម្បី​បង្កើន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​បន្ថែម​ជូន​គ្រួសារ​កែ​លម្អ​ជីវ​ភាព”។

លោក​ត្រឹង​ភឿក​ហៀង​ ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ឃុំ​ហ៊ីប​ហ្វា ឱ្យ​ដឹង​៖ “មក​ទល់​ពេល​នេះ​ គ្រួសារ​គោល​នយោ​បាយ​ទាំង​អស់​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ឃុំ​សុទ្ធ​តែ​មាន​កម្រិត​ជីវ​ភាព​ស្មើ​ឬ​ខ្ពស់​ជាង​កម្រិត​មធ្យម​ភាគ​របស់​ប្រ​ជា​ជន​ភូមិ​ភាគ​។ រយៈ​ពេល​កន្លង​ ភូមិ​ភាគ​បាន​លុប​បំ​បាត់​ផ្ទះ​បណ្តោះ​អា​សន្ន ១០០% ចំ​ពោះ​មុខ​សញ្ញា​ជា​គ្រួសារ​គោល​នយោ​បាយ។ ភូមិ​ភាគ​ក៏​កំ​ពុង​ត្រួត​ពិនិត្យ​នូវ​គោល​នយោ​បាយ​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​មួយ​ចំ​នួន​ ក្នុង​នោះ​ មាន​គោល​នយោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​ជួស​ជុល​ផ្ទះ​ចំ​ពោះ​គ្រួសារ​គោល​នយោ​បាយ”៕

                               សើុង​ម៉ាល័យ​-វិមាន​

ចែករំលែកអត្ថបទ