ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

11/07/2022 - 15:38

ចលនា​ “តំ​ណក់​ឈាម​លើ​ដី​កោះ​”

គណៈ​ចង្អុល​ការ​ចលនា​បរិច្ចាគ​ឈាម​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ គណៈ​ចង្អុល​ការ​ចលនា​បរិច្ចាគ​ឈាម​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ស្រុក​កូវ​ឡាវ​យ៉ុង បាន​សហការ​ជា​មួយ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​លោត​ហិត​សាស្រ្ត​និង​បញ្ចូល​ឈាម​ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​រៀប​ចំ​ចលនា​បរិច្ចាគ​ឈាម​ ក្រោម​បធាន​បទ​ “តំ​ណក់​ឈាម​លើ​ដី​កោះ”។​ ដោយ​មាន​សិស្ស​ និស្សិត​ កសិករ​ កម្មា​ភិបាល​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ បុគ្គ​លិក យុទ្ធ​ជន​នៃ​កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​។​ល។​ ចូល​រួម​បរិច្ចាគ​បាន​ ៣៦១ ឯក​តាឈាម​។​

យុទ្ធ​ជន​នៃ​កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​ចូល​រួម​បរិច្ចាគ​ឈាម​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​។​

ប្រ​ជា​ជន​ចូល​រួម​បរិច្ចាគ​ឈាម​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​។​

តាម​ប្រ​សាសន៍ លោក​ដោ​វ៉ាន់​ត្វឹង​ ប្រ​ធាន​សមាគម​កាក​បាទ​ក្រហម​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​ចង្អុល​ការ​ចលនា​បរិច្ចាគ​ឈាម​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​នៅ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ស្រុក​កូវ​ឡាវ​យ៉ុង គឺ​ជា​អង្គ​ភាព​នាំ​មុខ​គេ​ក្នុង​ចលនា​បរិច្ចាគ​ឈាម​ស្ម័គ្រ​ចិត្ដ​ ឆ្នាំ​ណា​ក៏​សម្រេច​និង​សម្រេច​លើស​ភាគ​កម្រិត​ដែល​ថ្នាក់​លើ​ប្រ​គល់​ឱ្យ​។​ ចលនា​បរិច្ចាគ​ឈាម​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​របស់​ស្រុក​មាន​ការ​រីក​សាយ​ភាយ ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីប្រ​ជា​ជន​គ្រប់​ជាន់​ថ្នាក់​ ចាប់​ពី​សិស្សា​នុសិស្ស​ដល់​កម្មា​ភិបាល​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ បុគ្គ​លិក យុទ្ធ​ជន​នៅ​តាម​អង្គ​ភាព​ចំ​ណុះ​កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​ និង​ប្រ​ជា​ជន​៕

​  យ្វី​អាញ-បកប្រែ៖ សុផន

ចែករំលែកអត្ថបទ