ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

11/07/2022 - 15:38

កិច្ច​សន្ទនា​ឧទេ្ទស​នាម​ផលិត​ផល OCOP ទៅ​ទីផ្សារ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​អេឡិកត្រូនិក​

សមាគម​សម្ព័ន្ធ​នារី​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​មន្ទីរ​វិទ្យា​សាស្ត្រ​និង​បច្ចេក​វិទ្យា​ គម្រោង​ SME ត្រា​វិញ​ រៀប​ចំ​កិច្ច​សន្ទ​នា​ចែក​រំលែក​បទ​ពិសោធន៍​ផ្តល់​ពិគ្រោះ​ជំនួយ​តភ្ជាប់​អា​ជីវ​កម្ម​និង​ឧទ្ទេស​នាម​ផលិត​ផល OCOP ទៅ​ទីផ្សារពាណិ​ជ្ជ​កម្ម​អេឡិកត្រូនិក​។​

លោក​ស្រី​កៀង​ធីមិញ​ង្វៀក និង​លោក​ត្រឹង​យ្វីលិញ នាយក​ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​កាត់​ VICOSAP ដោះ​ដូរអនុ​ស្សរណៈ​នៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​សហកា​រ។​

កិច្ច​សន្ទនា​សំ​ដៅ​ជួយ​ដល់​ផលិត​ផល OCOP ពិសេស​គឺ​ផលិត​ផលដែល​នារី​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ ចូល​រួម​អនុវត្ត​សង្វាក់​ផ្គត់​ផ្គង់​ផលិត​ផល​ទៅ​ទីផ្សារ​ពាណិជ្ជកម្ម​អេឡិក​ត្រូនិក​ ជាក់​ស្តែង​គឺ​ទីផ្សារ​អេឡិក​ត្រូនិក​ VICOSAP នាឱ​កាស​នេះ​ សមាគម​សម្ព័ន្ធ​នារី​ខេត្ត​ និង​ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​កាត់​ច្នៃ​ដូង​ខ្ទិះ​កូវ​កែ (VICOSAP) បាន​ចុះ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​លើ​ផែន​ការ​សហការ​អនុវត្ត​ទម្រង់​ “ប្រ​មូល​ទិញ​ផលិត​ផល​លើ​ទីផ្សារ​អេឡិក​ត្រូនិក​ VICOSAP” សំ​ដៅ​បង្កើន​ការ​តភ្ជាប់​អា​ជីវ​កម្ម​និង​តភ្ជាប់​ទីផ្សារ ដោយ​ប្រ​មូល​ទិញ​ផលិត​ផលលំ​នឹង​និង​យូរ​អង្វែង​។​

តាម​ការ​ឱ្យ​ដឹង​ បច្ចុប្បន្ន​ទូទាំង​ខេត្ត​ មាន​ផលិត​ផលចំ​នួន​ ៨០ មុខ​ សម្រេច​ស្តង់​ដារ OCOP និង​កំ​ពុង​ត្រួត​ពិនិត្យ​លើ​ផលិត​ផល​ដែល​មាន​ឧត្តម​ភាព​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​ផលិត​ផលសម្រេច​ស្តង់​ដារ OCOP ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២២៕​

                             សើុងម៉ាល័យ​-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ