ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

18/10/2021 - 08:03

សុក​ត្រាំង​ ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ ៣០០ ចំ​ណែក​ដល់​សិស្ស​ជា​កូន​បុគ្គ​លិក​ពេទ្យ​

សមាគម​ជំរុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​រៀប​ចំ​ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ “លឿង​ឌិញ​កួរ​” ចំ​នួន​ ៣០០ ចំ​ណែក​ដល់​សិស្ស​ជា​កូន​កម្មា​ភិបាល​ អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ បុគ្គ​លិក ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​ ដែល​ចូល​រួម​ជួរ​មុខ​ បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩ ដោយ​ផ្ទាល់​។​ អា​ហា​រូប​ករណ៍​មួយ​ចំ​ណែក​ៗ​មាន​តម្លៃ​ ១ លាន​ដុង​។​ អា​ហា​រូប​ករណ៍​បាន​ជួយ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ ជំរុញ​ស្មារតី​បាន​ទាន់​ពេល​ ដើម្បី​ប្អូន​ៗ​មាន​កម្លាំង​ចលករ​បន្ថែម​ ជឿជាក់​ ឈាន​ចូល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី​។​

 ​ ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​សមាគម​ជំរុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​ ប្រ​គល់​ផ្លាក​និមិត្ត​រូប​ដល់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​។

ចាប់​ពីដើម​ឆ្នាំ​មក​ទល់​ពេល​នេះ​ សមាគម​ជំរុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​ទទួល​ការ​រួម​វិភាគ​ទាន​ ធ្វើ​ហិរញ្ញ​ប្បទាន​ ពីសំ​ណាក់​ក្រុម​ហ៊ុន​ អា​ជីវ​កម្ម​ អង្គ​ការ​ បុគ្គល​ជាច្រើន​នៅ​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ខេត្ត​បាន​ ៦,២៥ ពាន់​លាន​ដុង​។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ផ្ដល់​ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ជំរុញ​ការ​សិក្សា​ ជំរុញ​បញ្ញា​ចំ​នួន​ ៣.២៨០ ចំ​ណែក​ដល់​សិស្ស​ និស្សិត​ដែល​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​ សង្វាត​រៀន​សូត្រ​ និង​សិស្ស​សម្រេច​បាន​ស្នាដៃ​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​រៀន​សូត្រ​ គិត​ជាទឹក​ប្រាក់​សរុប​ជាង​ ៥,៤ ពាន់​លាន​ដុង​៕​

                                 លីធាន​-វិមាន

ចែករំលែកអត្ថបទ