26/07/2021 - 08:41

របៀប​ចុះ​ឈ្មោះ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ តាម​កម្ម​វិធី​ទូរ​ស័ព្ទ​ចល័ត​និង​កុំ​ព្យូទ័រ​

ប្រ​ជា​ជន​មាន​អា​យុ​ពី ១៨ ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ផ្ទាល់​ខ្លួន​ តាម​រយៈ​ច្រក​ទ្វារ​អ៊ិន​ធឺ​ណិត​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ COVID -១៩។​ ទម្រង់​បែប​បទ​ចាប់​ពីចុះ​ឈ្មោះ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​នៅ​លើ​បណ្តាញ​អ៊ិន​ធឺ​ណិត ក៏​ដូច​ជា​ស្វែង​រក​ប្រវត្តិ​លទ្ធ​ផល​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ សុទ្ធ​សឹង​អាច​អនុ​វត្ត​តាម​រយៈ​កម្ម​វិធី​ “បញ្ជី​សុខ​ភាព​អេឡិច​ត្រូ​និច”។​

 ​ ប្រ​ជា​ជន​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ តាម​កម្ម​វិធី​ទូរ​ស័ព្ទ​និង​កុំ​ព្យូទ័រ​។​ រូប​ថត​៖ ថាញ​ឡុង​

យុទ្ធ​នា​ការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID -១៩ គឺ​ជា​យុទ្ធ​នា​ការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​បំ​ផុត​ក្នុង​ប្រ​វត្តិ​សាស្រ្ត​ ត្រូវ​បាន​បំ​ផុស​ចលនា​ជាផ្លូវ​ការ​។​ យុទ្ធ​នា​ការ​នេះ​ អូស​បន្លាយ​ចាប់​ពីខែ ៧ ឆ្នាំ​ ២០២១ រហូត​ដល់​ខែ ៤ ឆ្នាំ​ ២០២២។​ ចំ​ណុច​ថ្មី​ៗ​នៃ​យុទ្ធ​នា​ការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​លើក​នេះ​ ត្រូវ​បាន​លោក​ង្វៀង​ថាញ​ឡុង​ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​ លើក​ឡើង​ថា​ ជា​ការ​ជំរុញ​អនុ​វត្ត​អស់​ពីលទ្ធ​ភាព​នៃ​បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌​មាន​ក្នុង​បែប​បទ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​។​

ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ចាប់​ពីការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ ពិនិត្យ​សម្រាំង​រហូត​ដល់​ចាត់​តាំង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នៅ​តាម​គ្រឹះ​ស្ថាន​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​។​ “ដោយ​វិធាន​ការ​បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌​មាន​ យើង​អាច​តាម​ដាន​បាន​ថា​មាន​មនុស្ស​ប៉ុន្មាន​នាក់​ចុះ​ឈ្មោះ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ មាន​វ៉ាក់​សាំង​ចំ​នួន​ប៉ុន្មាន​ដូស បាន​បញ្ជូន​ទៅ​គ្រឹះ​ស្ថាន​ដែល​ចាក់​ ចាក់​ដល់​មនុស្ស​ប៉ុន្មាន​នាក់​ នៅ​សល់​ប៉ុន្មាន​នាក់​ទៀត​មិន​ទាន់​បាន​ចាក់​ ហើយ​វ៉ាក់​សាំង​នៅ​សល់​ប៉ុន្មាន​ដូស”-  រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​ បាន​បញ្ជាក់​ឱ្យ​ដឹង​ដូច្នេះ​។​

ដូច្នេះ​ តើប្រ​ជា​ជន​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ តាម​បណ្ដាញ​អ៊ិន​ធឺ​ណិត​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​? លោក​ង្វៀង​ត្រឿង​ណាម​ អនុ​ប្រ​ធាន​នាយក​ដ្ឋាន​បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌​មាន​ (ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​) ឱ្យ​ដឹង​៖ វៀត​ណាម​បាន​បំ​ផុស​យុទ្ធ​នា​ការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID -១៩ ក្នុង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ជាផ្លូវ​ការ​ ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ​កក្កដា​។​ ដូច្នេះ​ ចាប់​ពី​ដំ​ណាក់​កាល​នេះ​ ប្រ​ជា​ជន​គ្រប់​រូប​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ តាម​បណ្ដាញ​អ៊ិន​ធឺ​ណិត​ដោយ​ ២ ជំ​ហាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

ជំ​ហាន​ទីមួយ​៖ ចូល​ទៅ​ក្រាំង​ព័ត៌​មាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ត្រង់​អា​សយដ្ឋាន​ វ៉េប​សាយ ៖ https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​ដោយ​ផ្ទាល់​នៅ​លើ Website នេះ​។​

ជំហាន​ទីពីរ៖ ចុះ​ឈ្មោះ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ COVID-១៩ ដោយ​វិធី​ចូល​ទៅ​អា​សយដ្ឋាន​ វ៉េបសាយ៖  https://hssk.kcb.vn/#/sskdt ដើម្បី​ទាញ​យក​កម្ម​វិធី​ “បញ្ជី​សុខ​ភាព​អេឡិច​ត្រូ​និច” សម្រាប់​ទូរ​ស័ព្ទ​ដែល​ប្រើ​ប្រ​ព័ន្ធ​ដំណើរ​ការ​ Android និង​ iOS។​ ពេល​ទាញ​យក​នឹង​មាន​ទំ​ព័រ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ទំ​ព័រ​នេះ​ដោយ​លេខ​ទូរ​ស័ព្ទ​។​ ក្រោយ​ពី​បញ្ជាក់​ព័ត៌​មាន​ច្បាស់​លាស់​នៅ​លើ​ផ្នែក​ទន់ ប្រ​ជា​ជន​នឹង​ឃើញ​ព័ត៌​មាន​ពីការ​ណែ​នាំ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​។​

ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ ប្រ​ជា​ជន​ត្រូវ​ផ្ដល់​ព័ត៌​មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ រៀប​រាប់​លើ​លិខិត​ចុះ​ឈ្មោះ​។​ ព័ត៌​មាន​នឹង​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​ដល់​គ្រឹះ​ស្ថាន​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ដែល​ប្រ​ជា​ជន​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​។​​ គ្រឹះ​​​ស្ថាន​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​នឹង​ពិនិត្យ​សម្រាំង​ ពិនិត្យ​វាយ​តម្លៃ​ច្បាស់​លាស់​ព័ត៌​មាន​ រួច​រៀប​បញ្ជី​រាយ​នាម​។​ ពេល​ណា​មាន​វ៉ាក់​សាំង​នឹង​ជូន​ដំណឹង​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​ណាត់​ពេល​មក​ពិនិត្យ​សម្រាំង​និង​ជូន​ដំណឹង​ពីកាល​បរិច្ឆេទ​ចាក់​ជាក់​ស្តែង​។​

អនុ​ប្រ​ធាន​នាយក​ដ្ឋាន​បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌​មាន​នៃ​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​ គូស​បញ្ជាក់​៖ មិន​មែន​ឱ្យ​តែចុះ​ឈ្មោះ​មុន​ គឺ​បាន​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​មុន​នោះ​ទេ ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​តាម​បណ្តាញ​អិន​ធឺ​ណិត​គ្រាន់​តែ​ជា​ទម្រង់​ជួយ​ប្រ​ជា​ជន​មិន​ចាំ​បាច់​មក​គ្រឹះ​ស្ថាន​ចាក់​ថ្នាំ​បង្ការ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ រាល់​ព័ត៌​មាន​ដែល​រៀប​រាប់​នឹង​បាន​ទទួល​រហ័ស​បំ​ផុត​ ចៀស​វាង​ការ​ច្រឡំ​បាត់​ផ្ទួន​ព័ត៌​មាន​គ្នា​។​ នៅ​លើ​ប្រ​ព័ន្ធ​ គឺ​មិន​បាន​បង្ហាញ​ថា​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​មុន​នឹង​បាន​ចាក់​មុន​នោះ​ទេ៕​

              យោង​៖ ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​-វិមាន​

ចែករំលែកអត្ថបទ