28/09/2020 - 16:40

អនុវត្ត​ល្អ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៧៤ របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​

គណៈ​ចង្អុល​ការ​ការ​ងារ​បង្ការ​ដែន​អា​កាស​ប្រ​ជា​ជន​ ជូន​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ ដល់​សមូហ​ភាព​អនុវត្ត​ល្អ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​៧​៤​។​ 

យោ​ងតាម​គណៈ​ចង្អុល​ការ​ការ​ងារ​បង្ការ​ដែន​ អា​កាស​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ៥ ឆ្នាំ​អនុវត្ត​នូវ​អនុក្រឹត្យ​លេខ ៧៤/២០១៥/NĐ-CP ចុះ​ថ្ងៃ ០៩/៩/២០១៥ នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ស្ដី​ពី​ការ​បង្ការ​ដែន​អា​កាស​ប្រ​ជា​ជន​ គ្រប់​ស្ថាប័ន​ អង្គ​ភាព​ និង​ភូមិ​ភាគ​ ពង្រីក​ល្អ​តួនា​ទីធ្វើ​សេនា​ធិការ​ជូន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ ចាត់​តាំង​អនុវត្ត​មុឺង​ម៉ាត់ ការ​ងារ​បង្ការ​ដែន​អា​កាស​ប្រ​ជា​ជន​ ត្រូវ​តាម​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៧៤ របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​។​ ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ថ្មី​ជារឿយ​ អនុវត្ត​ច្នៃ​ប្រតិដ្ឋ​ដោយ​វិធាន​ការ​ រូប​ភាព​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សម្បូរ​បែប​ សម​ស្រប​នឹង​មុខ​សញ្ញា​នីមួយ​ៗ​ មាន​ដូច​៖ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អប់​រំការ​ការ​ពារ​ប្រ​ទេ​សទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ តាម​រយៈ​មធ្យោ​បាយ​ព័ត៌​មាន​មហា​ជន​ គួប​នឹង​ខ្លឹម​សារ​ការ​ងារ​បង្ការ​ដែន​អា​កាស​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​រាល់​លើក​ហ្វឹក​ហាត់ ហ្វឹក​ហ្វឺន​ ហាត់​សម បំ​ប៉ន​ចំ​ណេះ​ដឹង​ខាង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេ​ស​ សន្ដិសុខ​; នាំ​យក​ខ្លឹម​សារ​ភារ​កិច្ច​នៃ​ការ​ងារ​បង្ការ​ដែន​អា​កាស​ប្រ​ជា​ជន​ទៅ​ក្នុង​ការ​បង្ហាត់​បង្រៀន​ជូន​ដល់​សិស្ស​ និស្សិត​នៅ​តាម​សាលា​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​ មធ្យម​សិក្សា​ អនុមហា​វិទ្យា​ល័យ​៕​

                                     យ្វីអា​ញ់ - ថា​ច់​ធី

  

ចែករំលែកអត្ថបទ