ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

25/05/2020 - 15:42

រៀប​ចំ​យ៉ាង​ឱឡារិក​ អនុស្សាវរីយ៍​លើ​ក​ទី ៤​៥​ ទិវា​រំដោះ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ និង​១​៣​០ឆ្នាំ​ ទិវា​កំ​ណើត​លោក​ប្រធាន​ហូជីមិញ​

ក.ធអនឡាញ​៖  គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ក្រុង​ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រ​ជា​ជន​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​រណសិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណា​ម ក្រុង​កឹង​ធើ បាន​រៀប​ចំ​យ៉ាង​ឱឡារិក​ ពិធីអំ​ណរអនុស្សាវរីយ៍​លើ​ក​ទី ៤៥​ ទិវា​រំដោះ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ ឯក​ភាព​ទឹក​ដី​ (៣០/៤/១៩៧៥​ - ៣០/៤/២០២០) ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ (១​-៥​) និង​អនុស្សាវរីយ៍​ ១​៣​០ឆ្នាំ​ ទិវា​កំ​ណើត​លោក​ប្រធានហូជីមិញ​ (១​៩​/៥​/១​៨​៩​០-១​៩​/៥​/២​០២​០) ។​

   តំ​ណា​ង​ចូល​រួម​ពិធីអំ​ណរ​អនុស្សាវរីយ៍​ ។​       រូប​ថត​ៈ អា​ញ់យ៉ុង

ថ្លែង​សុន្ទ​រក​ថា​ក្នុង​ពិធី សមមិត្ត​ ឡេក្វាង​ម៉ាញ់ អនុលេខា​បក្ស​ក្រុង​  ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជាជន​ក្រុង​បាន​សង្កត់​ធ្ងន់​ថា​៖ មហា​ជោគ​ជ័យ​ នៅ​និទាឃរដូវ​ឆ្នាំ ១​៩​៧​៥​ គឺជា​ទំ​ព័រ​ប្រ​វត្តិ​សាស្រ្ត​ អង់​អា​ច​ក្លា​ហា​នក្នុង​ការ​កសាង​និង​ការ​ពារ​ទឹក​ដី​របស់​ប្រ​ជា​ជាតិ​យើង​។​ យើង​បាន​សម្រេច​នូវ​ជោគ​វាស​នា​ក្នុង​ប្រ​វត្តិ​សាស្ត្រ​ដ៏​រុងរឿង​ គឺរំដោះ​ ភាគ​ខាង​ត្បូង​ ឯក​ភាព​ទឹក​ដី​ នាំប្រ​ទេស​យើង​ ចូល​ទៅ​ក្នុង​យុគ​សម័យ​ថ្មី​ - យុគ​សម័យ​ឯក​រាជ្យ ឯក​ភាព​ បូរណ​ភាព​ទឹក​ដី​ និង​កសាង​ប្រ​ទេ​ស​វៀតណា​មសង្គម​និយម​ ប្រ​ជា​ជន​សម្បូរណ៍ ប្រ​ទេ​ស​ ខ្លាំង​ពូកែ​ ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​ សមភាព​ និង​អរិយធម៌​ ... អនុស្សាវរីយ៍​ ១​៣​០ ឆ្នាំ​ ទិវា​កំ​ណើត​លោក​ប្រធានហូជីមិញ​ យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​គោ​រពរំលឹកនិង​ដឹង​ គុណ​ជានិច្ច​អ្នក​មគ្គុ​ទ្ទេសទេ​ពកោ​សល្យ​ វីរៈ​បុរស​ រំដោះ​ជាតិ​ ជាអ្នក​វប្បធម៌​ដ៏​ឆ្នើម​របស់​វៀត​ណា​ម។​ អ៊ំ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រ​ជា​ជាតិ​យើង​ ទឹក​ដី​យើង​រុងរឿង​ ។​

គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ក្រុង​ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រ​ជា​ជន​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​រណសិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណា​មក្រុង​កឹង​ធើ បាន​រៀប​ចំ​យ៉ាង​ឱឡារិក​ ពិធីអំ​ណរ​ អនុស្សាវរីយ៍​លើ​ក​ទី ៤​៥​ ទិវា​រំដោះ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ ឯក​ភាព​ទឹក​ដី​ (៣​០/៤​/១​៩​៧​៥​ - ៣​០/៤​/២​០២​០) ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ (១​-៥​) និង​អនុស្សាវរីយ៍​ ១​៣​០ឆ្នាំ​ ទិវា​កំ​ណើត​លោក​ប្រធាន​ ហូជីមិញ​ (១​៩​/៥​/១​៨​៩​០-១​៩​/៥​/២​០២​០) ។​

ថ្លែង​សុន្ទ​រក​ថា​ក្នុង​ពិធី សមមិត្ត​ឡេក្វាង​ម៉ាញ់ អនុលេខា​បក្ស​ក្រុង​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​បាន​សង្កត់​ធ្ងន់​ថា​៖ មហា​ជោគ​ជ័យ​នៅ​និទាឃរដូវ​ឆ្នាំ​ ១​៩​៧​៥​ គឺជា​ទំ​ព័រ​ប្រ​វត្តិ​សាស្រ្ត​ដ៏​អង់​អា​ច​ក្លា​ហា​នក្នុង​ការ​កសាង​ និង​ការ​ពារ​ទឹក​ដី​របស់​ប្រ​ជា​ជាតិ​យើង​។​ យើង​បាន​សម្រេច​នូវ​ជោគ​វាស​នា​ក្នុង​ប្រ​វត្តិ​សាស្ត្រ​ដ៏​រុងរឿង​ គឺរំដោះ​ភាគ​ខាង​ត្បូងឯក​ភាព​ទឹក​ដី​ នាំប្រ​ទេ​ស​យើង​ឈាន​ចូល​ទៅ​កាន់​យុគ​សម័យ​ថ្មី​ - យុគ​សម័យ​ឯក​រាជ្យ ឯក​ភាព​ បូរណ​ភាព​ ទឹក​ដី​ និង​កសាង​ប្រ​ទេ​ស​វៀត​ណា​មសង្គម​និយម​ ប្រ​ជា​ជន​សម្បូរ​ណ៍ ប្រ​ទេ​សខ្លាំង​ពូកែ​ ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​ សមភាព​និង​អរិយធម៌​ ... អនុស្សាវរីយ៍​ ១​៣​០ ឆ្នាំ​ ទិវា​កំ​ណើត​លោក​ប្រធានហូជីមិញ​ យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​គោ​រពរំលឹកនិង​ដឹង​គុណ​ជានិច្ច​អ្នក​មគ្គុ​ទ្ទេសទេព​កោ​សល្យ​ វីរៈ​បុរស​ រំដោះ​ជាតិ​ ជាអ្នក​វប្បធម៌​ដ៏​ឆ្នើម​របស់​វៀត​ណាម។​ អ៊ំ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រ​ជា​ជាតិ​យើង​ ទឹក​ដី​យើងរុងរឿង​ ៕​

ចែករំលែកអត្ថបទ