10/02/2020 - 14:41

ក្តី​សង្ឃឹម​ទៅ​លើ​គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ថ្មី​

ចាប់​ផ្តើម​ឆ្នាំ​២​០​២​០​ តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង ​និង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ ទទួល​បាន​ដំណឹង​ល្អ​ជា​ច្រើន​ ដោយ​បាន​បក្ស​ រដ្ឋ​បន្ត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​។​ ទន្ទឹម​នឹង​គោល​នយោ​បាយ​ជា​ច្រើន​បាន​បញ្រ្ជាប​ទៅ​ក្នុង​ជីវ​ភាព​ជាក់​ស្តែង ស្រប​ទឹក​ចិត្ត​ប្រ​ជា​ជន​ ក៏​មាន​គោល​ការណ៍​ សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​ថ្មី​ៗ​ជា​ច្រើន​ ត្រូវ​បាន​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​ជា​ផ្លូវ​ការ​។​ ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ និង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ ដាក់​ក្ដី​សង្ឃឹម​យ៉ាង​ខ្លាំង​ទៅ​លើ​គោល​នយោ​បាយ​ថ្មី​នោះ​ ដើម្បី​ការ​រស់​នៅ​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​មាន​ភាព​សម្បូរ​សប្បាយ​ សុភ​មង្គល​ជាង​។​ល។​

ដោយ​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​របស់​បក្ស​និង​រដ្ឋ​ ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធតំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​កាន់​តែ​មាន​ការ​អភិវឌ្ឍ។ រូប៖ ផ្លូវ​គមនា គមន៍​ជន​បទ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​ស្រុក​ថើយ​ឡាយ ក្រុង​កឹងធើ ស​ម្រេច​រួច​រាល់​។

ថ្ងៃ​១​៨​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២​០​១​៩​ រដ្ឋ​សភា​បាន​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​៨​៨​/២​០​១​៩​/QH14 ផ្តល់​សច្ចា​នុម័តិ​គម្រោង​ទូទៅ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំ​ណាក់​កាល​២​០​២​១​-២​០​៣​០​ (ហៅ​កាត់​ថា​គម្រោង​)។​ មាន​មតិ​ជា​ច្រើន​បាន​ថ្លែង​ថា​ នេះ​គឺ​ជា​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​មាន​លក្ខណៈ​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​ក្នុង​វិស័យ​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ នេះ​ជា​"គោល​នយោ​បាយ​សម្រេច ​"អភិវឌ្ឍ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​។​ ពី​ព្រោះ​នេះ​ជា​លើក​ដំបូង​បង្អស់​ ដែល​រដ្ឋ​សភា​ ពិនិត្យ​សម្រេច​គម្រោង​និង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​។​ ព្រម​ទាំង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​គម្រោង​ ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ បាន​"ជំនួយ​កម្លាំង​" តាម​រយៈ​គម្រោង​ធំ​ៗ​ចំ​នួន៩​។​ ក្នុង​នោះ​ មាន​គម្រោង​សំ​ខាន់​ៗ​ ដូច​ជា​៖ គម្រោង​បង្កើត​មុខ​របរ​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​ ការ​ងារ​ធ្វើ​និង​បង្កើន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​។​ គម្រោង​រៀប​គម្រោង​ប្លង់​ រៀប​ចំ​ឱ្យ​ប្រ​ជា​ជន​រស់​នៅ​ស្ថិរភាព​ ឧបត្ថម្ភ​លំ​នឹង​ជីវ​ភាព​និង​អភិវឌ្ឍ​ផលិត​កម្ម​។​ គម្រោង​វិនិ​យោគ​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​បម្រើ​ការ​ផលិត​និង​ធ្វើ​អា​ជីវ​កម្ម​។​ គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​ប្រ​ភព​ធន​ធាន​មនុស្ស​  និង​កង​ជួរ​កម្មា​ភិបាល​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។​ល។​

តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​រស់​នៅ​ប្រ​មាណ​ជា​ង​១​,៥​លាន​នាក់​ សរុប​អត្រា​ប្រ​មាណ​៦​,៨​%នៃ​ចំ​នួន​ប្រ​ជា​ជន​ទូទាំង​តំ​បន់​ ក្នុង​នោះ​ ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​មាន​ចំ​នួន​ច្រើន​បំ​ផុត​ ប្រ​មាណ​ជា​ង​១​,២​លាន​នាក់​។​ យោង​តាម​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​ ការ​អភិវឌ្ឍ​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ តែង​បាន​បក្ស​ រដ្ឋា​ភិបាល​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​។​ ពិសេស​ នៅ​ត្រង់​ចំ​ណុច​p ជំពូក​ទី​៦​ នៃ​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​១​២​០​/NQ-CP ចុះ​ថ្ងៃ​១​៧​ ខែ​វិ​ច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២​០​១​៧​ របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ ស្ដី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រ​កប​ដោយ​ចីរភាព​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ ស៊ាំនឹង​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​ ត្រូវ​បាន​ប្រ​គល់​ភារ​កិច្ច​ "ដឹក​នាំ​ សហកា​រជា​មួយ​នឹង​ក្រសួង​ ផ្នែក​ និង​ស្ថាប័ន​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ កសាង​ជា​ទូទៅ​នូវគោល​នយោ​បាយ​អនុគ្រោះ​ពិសេស​ដោយ​ឡែក​ សំ​ដៅ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម ​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ បណ្តុះ​បណ្តាល​បំ​ពាក់​បំ​ប៉ន​កម្មា​ភិបាល​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​តំ​បន់​វាលរាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​"។​ ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​អនុវត្ត​ភារ​កិច្ច​ដែល​បាន​ប្រ​គល់​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​បាន​សហកា​រជា​មួយ​នឹង​ក្រសួង​ គណៈ​ ផ្នែក​ និង​ភូមិ​ភាគ​ដែល​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ ពិនិត្យ​មើល​គោ​ល​នយោ​បាយ​ជាប់​ទាក់​ទិន វាយ​តម្លៃ​ស្ថាន​ភាព​ជា​ក់​ស្តែង លើក​គម្រោង​ជូន​រដ្ឋា​ភិបាល​ ពិនិត្យ​ពិច័យ​គម្រោង​ដែល​ទាក់​ទិន​នឹង​ខ្លឹម​សារ​ទាំង​២​ដូច​ពោល​ខាង​លើ​។​ អនុវត្ត​កិច្ច​ចង្អុល​ការ​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ ដោយ​ផ្អែក​លើ​មូលដ្ឋាន​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ កសាង​គោល​នយោ​បាយ​ សរុប​មតិ​យោ​បល់​របស់​ក្រសួង​ ផ្នែក​ស្ថាប័ន​ដែល​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ បាន​ធ្វើ​របាយ​ការណ៍​ ស្នើ​កែស​ម្រួល​ភារ​កិច្ច​ដែល​រដ្ឋា​ភិបាល​ប្រ​គល់​ឱ្យ​តាម​ទិស​ដៅ​ បង្រួម​គោល​នយោ​បាយ​ពិសេស​ដោយ​ឡែក​ ឧបត្ថម្ភ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង ​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​គម្រោង​។​

ចាប់​ផ្តើម​ឆ្នាំ​២​០​២​០​ ក្រ​សួង​ ផ្នែក​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​ បាន​ជំរុញ​ដំណើរ​ការ​ដើម្បី​អនុវត្ត​សេច​ក្តី​សន្និដ្ឋាន​លេខ​៦​៥​-KL/TW របស់​ការិ​យាល័យ​នយោ​បាយ​ ស្តីពី​ការ​អនុវត្ត​បន្ត​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​២​៤​-NQ/TW  របស់​គណៈ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​មជ្ឈិម​បក្ស​ នីតិ​កាល​ IX អំ​ពី​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ថ្មី​។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ត្រៀម​រាល់​ប្រ​ភព​កម្លាំង​ដើម្បី​នាំ​យក​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​៨​៨​/២​០​១​៩​/QH14 ​របស់​រដ្ឋ​សភា​ទៅ​ក្នុង​ជីវ​ភាព​ជាក់​ស្តែងក្នុង​ឆ្នាំ​២​០​២​១​។​  សង្ឃឹម​ថា​ ដោយ​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​របស់​បក្ស​  រដ្ឋ​ រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​២​០​៣​០​ តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​នឹង​មិន​មាន​គ្រួ​សារ​អត់​ឃ្លាន​ គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រត្រូវ​បាន​កាត់​បន្ថយ​ជាង​៨​០​% ប្រៀប​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​២​០​២​០​ គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ប្រ​មាណ​៨​០​% មាន​កម្រិត​រស់​នៅ​ស្មើ​នឹង​កម្រិត​រស់​នៅ​របស់​ប្រ​ជា​ជន​ក្នុង​តំ​បន់​។​ល។​ ត្រូវ​ចំ​នឹង​ស្មារតី​ទិស​ដៅ​គម្រោង​ដាក់​ចេញ​៕

ថាញ់​ឡុង​-មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ