មហាសាមគ្គីជនជាតិ ទំនៀមទម្លាប់

29/07/2019 - 09:06

ពិ​ធី​បុណ្យ​ង៉ិន​អុង​នៅ​កឹង​យើុ

ចំ​ពោះ​អ្នក​នេ​សាទ​នៅ​តំ​បន់​មាត់​ស​មុទ្រ​ ចាប់​ពី​ឌែវ​ង៉ាង​ រ​ហូត​ដល់​ហាតៀង​ ភូ​ក្វឹក​ បុណ្យ​ង៉ិន​អុង​ ត្រូវ​បាន​ប្រា​រព្ធ​ធ្វើ​ជា​រៀង​រាល់​​ឆ្នាំ ដែល​ជា​ពិ​ធី​បុណ្យ​ប្រ​ពៃ​ណី​ ដោយ​មាន​ការ​ត្រៀម​បម្រុង​យ៉ាង​ហ្មត់​ចត់​និង​ចាត់​តាំង​ឡើង​យ៉ាង​ឱ​ឡា​រិក​អ​ធិក​អ​ធម​។ ក្នុង​នោះ  មាន​ស្រុ​ក​កោះ​កឹង​យើុ ក្រុង​ហូ​ជី​មិញ​ជា​ដើម​ ពិ​ធី​បុណ្យ​ង៉ិន​អុង​ប្រា​រព្ធ​ធ្វើ​ឡើង​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ដល់​ថ្ងៃ​១៨ ខែ​៨​ ចន្ទ​គតិ​វៀត​ណាម​ ពិ​ធី​​នេះ (ហៅ​ថា​ពិ​ធី​សែន​ត្រី​ពិន្ទ​ង​ក៏​បាន​) ប្រា​រព្ធ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ប្រាង្គ​ធ្វី​តឿង​ (ដែល​ក្សត្រ​តឺ​ឌឹក​ ប្រ​ទាន​គោរម​ងារ​ជា​ណាម​ហាយ​ តឿង​ក្វឹង​) នៅ​ស្រុក​កឹង​យើុ​។

                                                                          អ្នក​យក​ព័ត៌​មាន​(ស​រុប​)-មុ​នី

​ 

ពិ​ធី​បុណ្យ​ង៉ិន​អុង​ ត្រូវ​បាន​ចាត់​តាំង​ឡើង​យ៉ាង​ឱ​ឡា​រិក​អ​ធិក​អ​ធម​ ដើម្បី​សម្តែង​នូវ​ការ​ដឹង​គុណ​របស់​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​ភូមិ​ភាគ​។ វារៈ​សំ​ខាន់​នៃ​​ពិ​ធី​ង៉ិន​អុង​នៅ​កឹង​យើុ​ គឺ​ថ្ងៃ​១៦​ ខែ​៨ ​ចន្ទ​គ​តិ​វៀត​ណាម​ ប៉ុន្តែ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ ១៤​-១៥​ នៅ​ស្រុក​កោះ​នេះ​មាន​ភាព​អ៊ូ​អរ​ ដោយ​មាន​ស​កម្ម​ភាព​ពុះពោរ​ជា​ច្រើន​ ពិ​ធី​ង៉ិន​អុង​រួម​មាន​៣​ផ្នែ​ក​ គឺ​ពិ​ធី​ដង្ហែ​អង្គ​ណា​ម​ហាយ​ ចេញ​​ទៅ​ស​មុទ្រ​ដោយ​នា​វា​ ពិ​ធី​សែង​គ្រែ​ស្នែង​និង​ក្បួន​ដង្ហែ​អង្គ​ណាម​ហាយ​ ទៅ​តម្កល់​នៅ​ប្រាង្គ​ធ្វី​តឿង​វិញ​ ចុង​ក្រោយ​គឺ​ពិ​ធី​សំ​បូង​សង្រូង​នៅ​ទី​​សក្ការ​បូ​ជា។​

ក្បួន​ដង្ហែ​ដើរ​ជើង​ទោម​ក្នុង​ពិ​ធី​បុណ្យ​ង៉ិន​អុង​។

​ពិ​ធី​សំ​បូង​សង្រូង​នៅ​ទី​សក្ការ​បូ​ជា។​

ចែករំលែកអត្ថបទ