29/05/2019 - 09:02

ត្រា​វិញ៖

បើក​ដំ​ណើរ​ការ​សាង​សង់​ផ្ទះ​ម​ហា​សាម​គ្គី​២០០​ខ្នង

កន្លង​ហើយ នៅ​ឃុំ​ឡុង​សើុង ស្រុក​កូវ​ង៉ាង គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ បាន​ចាត់​តាំង​ពិ​ធីបើក​ដំ​ណើរ​ការ​សាង​សង់​ផ្ទះ​ម​ហា​សាម​គ្គី​ ជូន​គ្រួ​សារ​មនុស្ស​​ចាស់​ក្រី​ក្រ និង​គ្រួ​សារ​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រី​ក្រ​។

​លោក​ត្រឹង​វៀត​ហ្វាង​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​ ព្រម​ទាំង​តំ​ណាង​ទាំង​ឡាយជូន​ផ្លាក​និ​មិត្ត​រូប​ផ្ទះម​ហា​សាម​គ្គីដល់​គ្រួ​សារ​ក្រីក្រ។​

សំ​ណង់​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នៅ​ស្រុក​ ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​ ក្រុង​ទាំង​៩ ក្នុង​ខេត្ត​ត្រា​វិញ រួម​មាន​ផ្ទះ​ម​ហា​សាម​គ្គី​២០០​ខ្នង ផ្ទះ​មួយ​ខ្នង​ៗ តម្លៃ​ទឹក​ប្រាក់​២៥​លាន​ដុង ស​រុប​ថ​វិ​កា​ក​សាង​គឺ​៥​ពាន់​លាន​ដុង​ ត្រូវ​បាន​ដក​ចេញ​ពី​មូល​និ​ធិ​”ដើម្បី​អ្នក​ក្រ​”ខេត្ត​ត្រា​វិញ​។ នេះ​ជាសំ​ណង់​អប​អរ​សា​ទរ​ម​ហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​លើក​ទី​៩ អា​ណត្តិ​កាល​២០១៩- ២០២៤​។ ​ផ្ទះ​ម​ហា​សាម​គ្គី​ទាំង​នេះ ពេល​សាង​សង់សម្រេច​​នឹង​រួមចំ​ណែក​យ៉ាង​ស​កម្ម​ក្នុង​ការ​ធា​នា​លំ​នឹង​ជីវ​ភាព​ជូន​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ ​គ្រួ​សារ​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រី​ក្រ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​៕

                                                សឺន​ម៉ា​ល័យ​ - ថាច់​ធី

 

ចែករំលែកអត្ថបទ