លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "������������������������ HD ���������"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

ឧបត្ថម្ភ​ថវិកា​ ១៥ ពាន់​លាន​ដុង​ សម្រាប់​មូល​និធិ​សុខុ​មាល​ភាព​សង្គម​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​

ឧបត្ថម្ភ​ថវិកា​ ១៥ ពាន់​លាន​ដុង​ សម្រាប់​មូល​និធិ​សុខុ​មាល​ភាព​សង្គម​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ 

ធ្វើសមទិន 09-04-2021

អតីត​ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​ ត្រឿង​តឹង​សាង​ រួម​នឹង​គណៈ​ប្រតិ​ភូ​តំ​ណាង​សមា​គម​រួម​ស្រុក​កំ​ណើត​សុក​ត្រាំង​នៅ​ក្រុង​ហូជី​មិញ​ និង​តំ​ណាង​សម្ព័ន្ធ​ អា​ជីវ​កម្ម​នា​នា​ មាន​ដូច​៖ Bamboo Capital ធនា​គារ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ភាគ​ហ៊ុន​ទិន​វឿង ធនា​គារ​ HD Bank ក្រុម​ហ៊ុន​អចលន​ទ្រព្យ​អាង​ឡាក់​ (ក្រុង​ហូជី​មិញ​)

Tag: អតីត​ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​ ត្រឿង​តឹង​សាង​

កោះសមុទ្រក្នុងទឹកចិត្តជនរួមជាតិខ្មែរ

កោះសមុទ្រក្នុងទឹកចិត្តជនរួមជាតិខ្មែរ 

ធ្វើសមទិន 22-07-2014

ក្នុងអំឡុងចិនបោះរន្ទាខួង HD ៩៨១ ខុសច្បាប់ក្នុងដែនឯកសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច និងខ្ពង់រាបសមុទ្ររបស់វៀតណាម ទឹកចិត្តរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរនៅខេត្ត បាកលីវ ប្រៀបបាននឹង "រលករំជួល"។ ចំពោះជនរួមជាតិខ្មែរ កោះស មុទ្រវៀតណាមប្រៀបដូចចំណែកមួយនៃជីវភាពរបស់ខ្លួន។

Tag: រន្ទាខួង HD ៩៨១