លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​អ៊ីថុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

កម្ម​វិ​ធី​១​៣​៥​ រួម​ចំ​ណែក​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​

កម្ម​វិ​ធី​១​៣​៥​ រួម​ចំ​ណែក​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ 

ធ្វើសមទិន 31-12-2019

កម្ម​វិ​ធី​១​៣​៥​ ដំ​ណាក់​កាល​២​០​១​៦​-២​០​២​០​ តំ​បន់​ភាគ​ខាង​ត្បូង​អនុវត្តដោយ​ថវិ​កាសរុប​១​.១​៣​៩​,១​៧​៥​ ពាន់​លាន​ដុង​។​ មាន​ខេត្ត​និង​ក្រុង​ចំ​នួន​១​៥​ ដែល​មាន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រស់​នៅ​ច្រើន​កុះ​ករ​ ​មាន​១​៥​២​ឃុំ​ និង​៤​៨​៦​ភូមិ

Tag: លោក​អ៊ីថុង