08/04/2024 - 17:00

វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​កា​ម៉ាវ

ខិត​ខំ​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​អប់រំ

រយៈ​ពេល​កន្លង​ វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​កាម៉ាវ តែង​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ដើម្បី​រួម​ចំ​ណែក​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​អប់រំ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​ខេត្ត​កា​ម៉ាវ។​

វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​កាម៉ាវ តែង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដល់​ការ​លើក
កម្ពស់គុណភាពបង្រៀននិងរៀន។

វិទ្យាល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​កា​ម៉ាវ បច្ចុប្បន្ន​ មាន​កម្មា​ភិបាល​ គ្រូ​បង្រៀន​ទាំង​១០០%​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​និង​សម្រេច​លើស​បទ​ដ្ឋាន​វិជ្ជា​ជីវៈ; មាន​កម្មា​ភិបាល​ គ្រូ​បង្រៀន​១០០%ត្រូវ​បាន​វាយ​តម្លៃ​គុណ​ភាព​ចុង​ឆ្នាំ​សម្រេច​គ្រាន់​បើ​និង​ឆ្នើម។​ លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ​អប់រំ​ទាំង​២​ផ្នែក​ តែង​សម្រេច​ខ្ពស់​បង្គួរ​ លើស​ភា​គ​កម្រិត​ដាក់​ចេញ។​ តួយ៉ាង​ដូច​ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០២២​-២០២៣ អត្រា​សិស្ស​សម្រេច​និទ្ទេស​គ្រាន់​បើ​ ពូកែ​គឺ ៥៨,៣៤% លើស​២៩% បើ​ប្រៀប​ផ្ទឹម​ជា​មួយ​នឹង​ភាគ​កម្រិត​; ចរិយា​សម្បត្តិ​ល្អ​និង​គ្រាន់​បើ​សម្រេច​១០០% លើស ២% បើ​ប្រៀប​ផ្ទឹម​ជា​មួយ​នឹង​ភាគ​កម្រិត​ និង​អត្រា​សិស្ស​ មាន​លទ្ធ​ផល​សិក្សា​ចាប់​ពី​មធ្យម​ភាគ​ឡើង​គឺ ៩៦,២៥% លើស​ជាង​ ១០,៤% បើ​ប្រៀប​ផ្ទឹម​ជា​មួយ​នឹង​ភាគ​កម្រិត​ដាក់​ចេញ។​ អត្រា​ឯទៀត​ ត្រូវ​បាន​សាលា​រក្សា​ខ្ជាប់​ក្នុង​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ​ សិក្សា​២០២៣​-២០២៤។​ ជាក់​ស្ដែង​ ដូច​អត្រា​សិស្ស​សម្រេច​និទ្ទេស​គ្រាន់​បើ​ ពូកែ​គឺ ២៨,០៦%; ចរិយា​សម្បត្តិ​ល្អ​ គ្រាន់​បើ​គឺ ៩៩,២១%; អត្រា​សិស្ស​មាន​លទ្ធ​ផល​សិក្សា​ចាប់​ពី​មធ្យម​ភាគ​ឡើង​គឺ ៩០,៩១% (លើស​ភាគ​កម្រិត​ដាក់​ចេញ​ គឺ ២០,០៩%)។​

ទទួល​បាន​លទ្ធ​ផល​ដូច​ខាង​លើ​ លោក​គ្រូ​ ង៉ោ​វ៉ូវ​លិញ នា​យក​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​កា​ម៉ាវ បាន​បញ្ជាក់​៖ រយៈ​ពេល​កន្លង​ សាលា​រៀន​តែង​អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់​ថ្មី​វិធី​សាស្រ្ត​បង្រៀន​ និង​រៀន​សំ​ដៅ​ពង្រីក​លក្ខណៈ​សកម្ម​ ម្ចាស់​ការ​ច្នៃ​ប្រ​តិដ្ឋ​ លត់ដំ​វិធី​សាស្រ្ត​ស្វ័យ​សិក្សា​ អនុវត្តន៍​ចំ​ណេះ​ដឹង​និង​បំ​ណិន​របស់​សិស្ស​។​ ក្នុង​ពេល​បង្ហាត់​បង្រៀន​ គ្រូ​បង្រៀន​តែង​លើក​កម្ពស់​វិធី​សាស្រ្ត​បង្រៀន​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​សកម្ម​អនុវត្ត​បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌​មាន​ សម​ស្រប​ជា​មួយ​នឹង​ខ្លឹម​សារ​មេរៀន​; ជម្នះ​នូវ​របៀប​បង្ហាត់​បង្រៀន​ ដោយ​បង្ខិត​បង្ខំ​តែ​ម្យ៉ាង​ រៀន​ចាំ​ដូច​ម៉ាស៊ីន​; ផ្ដុំ​កម្លាំង​បង្រៀន​របៀប​រៀន​ របៀប​គិត​ វិធី​សាស្រ្ត​ស្វ័យ​សិក្សា។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ អត្ថ​បទ​បង្រៀន​តែង​ធានា​តុល្យ​ភាព​រវាង​ការ​បំ​ពាក់​ចំ​ណេះ​ដឹង​ លត់ដំ​បំ​ណិន​និង​តម្រង់​ទិស​ដៅ​អា​កប្ប​កិរិយា​ ទង្វើ​របស់​សិស្ស។ល។​ ប្អូន​លី​មិញ​អាញ់ សិស្ស​ថ្នាក់​ ១២​C៣ នៃ​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​កា​ម៉ាវ ឱ្យ​ដឹង៖ “ក្រៅ​ពី​អត្ថ​បទ​ បង្រៀន​ក្នុង​សៀវ​ភៅ​សិក្សា​គោល លោក​គ្រូ​អ្នក​គ្រូ​តែង​បង្ក​លក្ខណៈ​និង​ណែ​នាំ​ពួក​ប្អូន​លត់ ដំ​បំ​ណិន​រៀន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ និង​ស្រាវ​ជ្រាវ​ឯក​សារ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។​ អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ​ ទើប​ពួក​ប្អូន​កាន់​តែ​ម្ចាស់​ការ​ក្នុង​ការ​ត្រិះ​រិះ​; បំ​ណិន​អនុវត្ត​ជាក់​ស្ដែង​ អនុវត្ត​ចំ​ណេះ​ដឹង​ទៅ​ក្នុង​មេ​រៀន​ ក៏​ដូច​ជា​ក្នុង​ពេល​ធ្វើ​លំ​ហាត់​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រ​សើរ​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ។​ នេះ​ចាត់​ទុក​ជា​ទ្រព្យ​ដ៏​ប្រ​សើរ​ ជួយ​ឱ្យ​ពួក​ប្អូន​កាន់​តែមាន​ទំ​នុក​ចិត្ត​ ដើម្បី​ចូល​រួម​សម័យ​ប្រ​ឡង​សំ​ខាន់​ខាង​មុខ”។​

វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​កា​ម៉ាវ ជាសា​លា​មួយ​ដោយ​ឡែក​ មាន​ទិស​ដៅ​រួម​ចំ​ណែក​​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​ភូមិ​ភាគ។​ អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ​ រយៈ​ពេល​កន្លង​សាលា​បាន​ផ្ដោត​សំ​ខាន់​ដល់​ការ​ងារ​អប់​រំនយោ​បាយ​ សតិ​អា​រម្មណ៍​ដល់​កង​ជួរ​គ្រូ​បង្រៀន​ សិស្សា​នុ​សិស្ស។​ ការ​ងារ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​សាលា​រួម​បញ្ចូល​ជា​ញឹក​ញាប់​ក្នុង​ពេល​ប្រ​ជុំ​ស្ថា​ប័ន​ សកម្ម​ភាព​មុខ​វិជ្ជា​ជីវៈ បធាន​បទ​ សកម្ម​ភាព​ក្រោម​ទង់។ល។​ សំ​ដៅ​ធ្វើ​ឱ្យ​កង​ជួរ​គ្រូ​បង្រៀន​ សិស្សា​នុសិស្ស​កំ​ណត់​ច្បាស់​នូវ​ភារ​កិច្ច​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ភារ​កិច្ច​បង្រៀន​និង​រៀន​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​លត់​ដំ​បុគ្គ​លិក​ លក្ខណៈ​ គុណ​ធម៌​ សីល​ធម៌។​ល។​ “សាលា​រៀន​បាន​កសាង​ក្រម​សីល​ធម៌​ក្នុង​សាលា​រៀន​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ដល់​កង​ជួរ​កម្មា​ភិបាល​គ្រូ​បង្រៀន​ បុគ្គ​លិក​និង​សិស្សា​នុ​សិស្ស​ទាំង​អស់។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ទើប​បុគ្គល​គ្រប់​រូប​ និង​សមូហ​ភាព​ឃើញ​ច្បាស់​តួនា​ទី​ភារ​កិច្ច​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ក្រម​សីល​ធម៌​ពេល​ទំ​នាក់​ទំ​នង​ ដោះ​ដូរ​ ពិភាក្សា​យោ​បល់ យោង​លើ​ស្មារតី​យោគ​យល់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ កសាង​ខ្លួន​សមូហ​ភាព​កាន់​តែសុក្រឹត​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​” លោក​គ្រូ​ង៉ោវ៉ូវ​លិញ បាន​ចែក​រំលែក​ដូច្នេះ៕

ថាញឡុង-ថាច់ធី​  

ចែករំលែកអត្ថបទ