06/04/2020 - 14:30

នារី​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ ដេរម៉ាស់ចែក​ចាយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ឆ្លង​ Covid-១​៩​

ក្រុម​ដេរម៉ាស់ចែក​ចាយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​របស់​នារី​ក្រុង​រ៉ាចយ៉ា។​

តាម​ប្រ​សាសន៍​អ្នក​ស្រី​ឡឹម​ឡែហា ប្រ​ធាន​សមាគម​សហព័ន្ធ​នារី​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​៖ អនុ​វត្ត​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ឆ្លង​ Covid-១​៩​ សមាគម​សហព័ន្ធ​នារី​ស្រុក​គៀង​លឿង​ បាន​ចលនា​សប្បុរ​ស​ជន​ឧប​ត្ថម្ភ​ទឹក​ប្រាក់​បាន​៥​លាន​ដុង​ ដើម្បី​ដេរម៉ាស់ចែក​ចាយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ជូន​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រនិង​គ្រួ​សារ​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រ នៅ​តាម​ឃុំ​ក្នុង​ស្រុក​។​ ក្រុម​ដេរម៉ាស់មាន​សមាជិក​៥​នាក់​ នៅ​មណ្ឌល​ផ្សា​របាហង។​ ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ៗ​ ក្រុម​ដេរម៉ាស់បាន​ប្រ​ហែល​៥​០០។​ តាម​ការ​គ្រោង​ទុក​ក្រុម​នឹង​បន្ត​ដេរម៉ាស់ និង​ជូន​ប្រ​ហែល​៥​.០០០ទៀត​។​ សមាគម​សហព័ន្ធ​នារី​ក្រុង​រ៉ាចយ៉ា ក៏​បង្កើត​ក្រុម​កាត់​ដេរបាន​ចំ​នួន​៧​ នៅ​សង្កាត់​ទាំង​៧​ រួម​មា​នសមាជិក​៣​៩​នាក់​ បាន​ដេរនិង​ចែក​ជូន​ម៉ាស់បាន​ជាង​២​.៥​០០។​ មុន​នោះ​ សមាគម​បាន​សហកា​រចែក​ជូន​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​តាម​ផ្សា​រលើភូមិ​សាស្រ្ត​ក្រុង​ នូវ​ម៉ាស់សុខាភិបាល​ចំ​នួន​៦​.៥​០០ ខិត​ប័ណ្ណ​ចំ​នួន​៦​.៥​០០ សា ប៊ូលាង​ដៃ​៥​០០ដុំ​ ទឹក​លាង​ដៃ​ស្ងួត​ចំ​នួន​៥​០០ដប​។​

ជាមួយ​នឹង​ស្មារ​តី​”សមាជិក​ក្នុង​គ្រួ​សារ​មាន​ម៉ាស់គ្រប់​គ្នា​” ទម្រង់​ដេរម៉ាស់រួម​កម្លាំង​នឹង​សហគម​ន៍បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​រាល​ដាល​Covid -១​៩​ ទម្រង់​នេះ​បាន​និង​កំ​ពុង​ផ្សព្វ​ផ្សា​យនិង​បើ​ក​ទូលាយ​នៅ​តាម​ស្រុក​នានា​ដូច​៖ អូ៊មិញ​ថឿងវិញ​ធ្វឹង​ យ៉ាង​ថា​ញ់។​ល។​៕​

                                                 យោង​តាម​កាសែត​គៀង​យ៉ាង​- ប្រែសម្រួល​៖ ថា​ច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ