លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "������������������������������������������������������������������������ AIPA"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​សភា​ វឿងឌិញ​ហ្វែ បំ​ពេញ​ទស្សន​កិច្ច​ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​ ចូល​រួម​មហា​សន្និ​បាត​ AIPA លើក​ទី ៤៣

ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​សភា​ វឿងឌិញ​ហ្វែ បំ​ពេញ​ទស្សន​កិច្ច​ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​ ចូល​រួម​មហា​សន្និ​បាត​ AIPA លើក​ទី ៤៣ 

ធ្វើសមទិន 28-11-2022

ទទួល​ការ​អញ្ជើញ​របស់​ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​សភា​នៃ​ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​ ប្រ​ធាន​អន្តរ​សភា​បណ្ដា​ប្រ​ទេស​អា​ស៊ី​អា​គ្នេយ៍ សម្ដេច​ ហេង​ សំ​រិន; ប្រ​ធាន​ព្រឹទ្ធ​សភា​សាធា​រណរដ្ឋ​ហ្វីលីពីន​ Juan Miguel Zubiri កន្លង​ហើយ​ ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​សភា​ វឿងឌិញ​ហ្វែ បាន​ដឹក​នាំ​គណៈ​ប្រតិ​ភូ​ជាន់​ខ្ពស់​ រដ្ឋ​សភា​វៀត​ណាម

Tag: ​ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​សភា​ វឿង​ឌិញ​ហ្វែ, មហា​សន្និ​បាត​អន្តរ​សភា​ AIPA, លើក​ទី ៤៣, ​ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា