លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "តើ​សកម្ម​ភាព​ និង​ចំ​ណុច​សំ​ខាន់​ៗ​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ពិធី​បុណ្យ​អក​អំ​បុក​-ប្រ​ណាំង​ទូក​-ង សុក​ត្រាំង​លើ​កទី​ IV នឹង​មាន​ភាព​ពុះ​ពោរ​ ទាក់​ទាញ​អា​រម្ម​ណ៍​ និង​ប្រ​កប​ដោយអត្តសញ្ញា​ណវប្ប​ធម៌​ប្រ​វេណី​របស់​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​

ពិធី​បុណ្យ​អក​អំ​បុក​-ប្រ​ណាំង​ទូក​-ង សុក​ត្រាំង​លើ​កទី​ IV នឹង​មាន​ភាព​ពុះ​ពោរ​ ទាក់​ទាញ​អា​រម្ម​ណ៍​ និង​ប្រ​កប​ដោយអត្តសញ្ញា​ណវប្ប​ធម៌​ប្រ​វេណី​របស់​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​ 

ធ្វើសមទិន 04-11-2019

ពិធី​បុណ្យ​អក​អំ​បុក​-ប្រ​ណាំង​ទូក​-ង សុក​ត្រាំង​លើ​កទី​IV តំ​បន់​វាលរាប​ទន្លេ​គឺ​វឡុង​ ឆ្នាំ​២​០​១​៩​ ប្រ​ព្រឹត្ត​ឡើង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ៧​ថ្ងៃ​ (ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥​ដល់​១​១​វិ​ច្ឆិកា​) ជា​មួយ​សកម្ម​ភាព​វប្ប​ធម៌​ សិល្បៈ​ កីឡា​យ៉ាង​ពុះ​ពោរ​។​ ជុំ​វិ​ញ​នៃ​ការ​រៀប​ចំ​ពិធី​បុណ្យ​នេះ​ដោះ​ដូរ​ជា​មួយ​អ្នក​សារ​ព័ត៌​មាន​កឹង​ធើ​-ភាសា​ខ្មែរ​ លោក​ង៉ោ​ហុង​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ឱ្យ​ដឹង​៖

Tag: តើ​សកម្ម​ភាព​ និង​ចំ​ណុច​សំ​ខាន់​ៗ​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​