22/05/2018 - 16:34

ខួប​អនុស្សាវ​រីយ៍​៥៥​ឆ្នាំ ទិ​វា​បង្កើត​ក្រុម​សិល្បៈ​រស្មី​ប្រ​ទីប

ក្រុម​​សិល្បៈ​​រ​ស្មី​​​ប្រ​​ទីប​​ខេត្ត​​ត្រា​​វិញ ទើប​​រៀប​​​ចំ​ពិ​​​ធី​​ជួប​​​ជុំ​​ខួប​​អនុស្សាវ​​រីយ៍​​៥៥​​​ឆ្នាំ ទិ​​វា​បង្កើត​​ក្រុម​​សិល្បៈ​​។ រយៈ​​ពេល​​ប៉ុន្មាន​​ឆ្នាំ​​កន្លង ក្រុម​​សិល្បៈ​​រស្មី​​ប្រ​​ទីប​​ខេត្ត​​​ត្រា​​​វិញ តែង​រក្សា​​ខ្ជាប់​​គោល​​សីល​​ធម៌​ និង​​គោល​​ដៅ​​ក្នុ​ង​​ការ​​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​​នូ​វ​​គោល​​ការណ៍​​របស់​​បក្ស​គោល​ន​យោ​បាយ​ ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​។ល។ ក្រុម​សិល្បៈ​បាន​រួម​ចំ​ណែក​ថែ​រក្សា​ អភិ​រក្ស​និង​ពង្រីក​នូវ​ខ្លឹម​សារ​ទម្រង់​​សិល្បៈ​ដិត​ដាម​ដោយ​លក្ខណៈ​វប្ប​ធម៌​ប្រ​វេ​ណី​របស់​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ណាម​បូ។​

ឈុត​សម្តែង​រ​បាំ​ក្នុង​ពិ​ធី​ជួប​ជុំ​ខួប​អនុស្សាវ​រីយ៍​។

ដំ​ណាក់​កាល​អភិ​វឌ្ឍន៍ មាន​សិល្ប​ករ​-​កា​រិ​នី​ជា​ច្រើន​របស់​ក្រុម​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​កិត្តិ​នាម​ជា​សិល្ប​ករ​ឆ្នើម​ មាន​ដូច​៖ ថាច់​វ៉យ គឹម​សៀម ​ថាច់​ចឹង​។ល។ ហើយ​មាន​វណ្ណ​កម្ម​ជា​ច្រើន​ទទួល​បាន​ពាន​រង្វាន់​ខ្ពស់​ក្នុង​ពិ​ធី​ប្រ​ឡង​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​។ ក្រ​សួង​វប្ប​ធម៌​ - សារ​ព័ត៌​មាន​ក៏​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ “សិល្បៈ​យូរ​កេរ​គឺ​ជា​ទម្រង់​ល្ខោន​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ដែល​ឋិត​ក្នុង​ប្រ​ព័ន្ធ​សិល្បៈ​ប្រ​វេ​ណី​វៀត​ណាម​”៕​

                     សេីុង​ម៉ា​ល័យ​- សេ​រី

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
ថាច់​ចឹង​