01/04/2024 - 17:24

យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​បំប៉ន​សិស្ស​ពូកែ

ផ្នែក​អប់រំ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង តែង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​បំប៉ន​សិស្ស​ពូកែ​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់ រួម​ចំ​ណែក​ដ៏​សំ​ខាន់​ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​អប់រំ​នៅ​តាម​សាលា​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត។

ស្ងើច​សរសើ​រ​សិស្ស​ឈ្នះ​រង្វាន់​ស​ម័យ​ប្រ​ឡង​ជម្រើស​សិស្ស​ពូកែ​ថ្នាក់​ជាតិ។

យោង​តាម​មន្ទីរ​អប់រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​សុក​ត្រាំង ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២៣​-២០២៤ ទូទាំង​ខេត្ត​មាន​សិស្ស​៣៤៨​នាក់​ឈ្នះ​រង្វាន់​ក្នុង​សម័យ​ប្រ​ឡង​ជម្រើស​សិស្ស​ពូកែ​កម្រិត​អនុ​វិទ្យា​ល័យ​ថ្នាក់​ខេត្ត កើន​៧៣​រង្វាន់ បើ​ប្រៀប​នឹង​សម័យ​ប្រ​ឡង​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន។ ចំណែ​ក​សម័យ​ប្រ​ឡង​ជម្រើស​សិស្ស​ពូកែ​កម្រិត​វិទ្យា​ល័យ​ថ្នាក់​ខេត្ត ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២២​-២០២៣  មាន​៥៣៨​រង្វាន់; ក្នុង​សម័យ​ប្រ​ឡង​ជម្រើស​សិស្ស​ពូកែ​ថ្នាក់​ជាតិ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២៣​-២០២៤ ខេត្ត​មាន​២០​រង្វាន់ រួម​មាន៖ លេខ​ពីរ​២​រង្វាន់ លេខ​បី​៨រង្វាន់​ និង​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​១០​រង្វាន់។ ដូច្នេះ​ចំ​នួន​សិស្ស​ពូកែ​ថ្នាក់​ជាតិ​កើន​ឡើង​ពី​មួយ​ឆ្នាំ​ទៅ​មួយ​ឆ្នាំ ជាក់​ស្តែង​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២១​ -២០២២ ទូទាំង​ខេត្ត​មាន​៣​រង្វាន់; ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២២​-២០២៣ មាន​៦​រង្វាន់។ លទ្ធ​ផល​ ស​បញ្ជាក់៖ ចំ​នួន​សិស្ស​ចូល​រួម​សម័យ​ប្រ​ឡង សិស្ស​ពូកែ​និង​រង្វាន់​ជ័យ​លាភី​នៅ​សម័យ​ប្រ​ឡង​ជម្រើស​សិស្ស​ពូកែ​ថ្នាក់​ជាតិ បាន​កើន​ទាំង​បរិមាណ​ភាព​និង​គុណ​ភាព។

លោក​គ្រូ​អុង​យ្វី​ថៀង នា​យក​វិទ្យា​ល័យ​ជំ​នាញ​ង្វៀ​ង​ធីមិញ​ខាយ ឱ្យ​ដឹង៖ “កា​រ​បំ​ប៉ន​សិស្ស​ពូកែ​ត្រូវ​បាន​សាលា​ចាត់​ទុក​ជា​ភារ​កិច្ច​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ភារ​កិច្ច​ដ៏​សំ​ខាន់ៗ​របស់​សាលា។ ចាប់​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​សិក្សា សា​លា​បាន​ចង្អុល​ការ​ដល់​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ទទួល​បន្ទុក​វិញ្ញា​សា​ជ្រើស​រើស​គ្រូ​បង្រៀន​ដែល​ពូ​កែ​ អស់​ពី​ចិត្ត មាន​បទ​ពិសោធន៍​ច្រើន​ដើម្បី​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្រុម​ជម្រើស។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ ក្រុម​មុខ​ជំ​នាញ​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ណា​ដែល​មាន​ទេព​កោ​សល្យ និង​រៀន​ពូកែចូល​ក្រុម​ជម្រើស​ដើម្បី​បំ​ប៉ន; រៀប​ចំ​ឱ្យ​សិស្ស​ទំ​នាក់​ទំ​នង ដោះ​ដូរ​ដោយ​ផ្ទាល់​ជា​មួយ​នឹង​អ្នក​ឯក​ទេស​ដើម្បី​សិស្ស​ស្វែង​យល់​ពី​វិធាន​ការ​រៀន និង​វិធាន​ការ​ស្រាយ​លំ​ហាត់​វិញ្ញា​សា​ប្រ​ឡង។ល។ អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ សា​លា​មាន​សិស្ស​រៀន​ពូកែ​ថ្នាក់​ជាតិ​ឈ្នះ​រង្វាន់​ជាច្រើន”។

លោក​គ្រូ​ត្រឹង​ស៊ុង នា​យក​អនុ​វិទ្យា​ល័យ​ជនជាតិ​អន្តេវា​សិក​ត្រឹង​ដេ ចែក​រំ​លែក៖ “ពេល​ជម្រើស​ចូល​សា​លា​បាន​ចង្អុល​ការ​ដល់​ក្រុម​ទទួល​បន្ទុក​វិញ្ញា​សា​រៀប​ចំ​ប្រ​ឡង ដើម្បី​ជម្រើស​ប្អូន​ណា​ដែល​រៀន​ពូកែ​ចូល​ក្រុម​ជម្រើស​ដើម្បី​បំ​ប៉ន។ ព្រម​ជា​មួយ​នោះ ជំរុញ​លើក​ទឹក​ចិត្ត គ្រូ​បង្រៀន​ពូកែ និង​អស់​ពីចិត្ត​ចូល​រួម​បំប៉ន ដើម្បី​ជួយ​ឱ្យ​សិស្ស​មាន​ពិន្ទុ​ខ្ពស់​នៅសម័យ​ប្រ​ឡង។ អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ ៣​ឆ្នាំ​មក​នេះ​សា​លា​មាន​ចំ​នួន​សិស្ស​ឈ្នះ​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​នៅ​សម័យ​ប្រ​ឡង​សិស្ស​ពូកែ​ថ្នាក់​ស្រុក​និង​ថ្នាក់​ខេត្ត។ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២២​-២០២៣ សា​លា​មាន​សិស្ស​១៥​នាក់​ឈ្នះរង្វាន់​សិស្ស​ពូកែ​ថ្នាក់​ស្រុក និង​សិស្ស​៥​នាក់​ឈ្នះ​រង្វាន់​ក្នុង​សម័យ​ប្រ​ឡង​ថ្នាក់​ខេត្ត។ លទ្ធ​ផល​នោះ កាន់​តែ​បញ្ជាក់​ពី​គុណ​ភាព​អប់រំ​របស់​សា​លា​កើន​ឡើង​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ”។

តាម​ប្រសាសន៍​លោក​ចូវ​ត្វឹង​ហុង នា​យក​មន្ទីរ​អប់រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​សុក​ត្រាំង រាល់​សម័យ​ប្រ​ឡង​សិស្ស​ពូកែ សំ​ដៅ​ជំ​រុញ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​បង្ហាត់​បង្រៀន​និង​អ្នក​រៀន​ពង្រីក​សមត្ថ​ភាព គំ​និត​ច្នៃ​ប្រ​តិដ្ឋ បង្ហាត់​បង្រៀនរៀន​ពូ​កែ ជំ​រុញ​ការ​កែ​លម្អ លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព បង្រៀន​និង​រៀន។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ ប្រ​ទះ​ឃើញ​អ្នក​រៀន​ដែល​មាន​ទេព​កោ​សល្យ​លើវិញ្ញា​សា ដើម្បី​បង្ក​ប្រ​ភព​សម្រាប់​បំ​ប៉ន អនុវត្ត​គោល​ដៅ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ប្រ​ភព​ពល​ករ​គុណ​ភាព​ខ្ពស់​សម្រាប់​ភូមិ​ភាគ”៕

                                     យ្វី​អាញ-លី​សៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ