12/03/2024 - 16:30

បុណ្យ​បញ្ចុះ​ខណ្ឌ​សីមា​វត្ត​មង្គល​ឧទ្យាន (កិញ្ឆាង)

ព្រះ​វិហារ​វត្ត​កិញ្ឆាង។​

វត្ត​មង្គល​ឧទ្យាន (កិញ្ឆាង) ស្ថិត​នៅ​ភូមិ​កិញ្ឆាង ឃុំ​ផុងភូ ស្រុក​កូវ​កែ​ ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ ទើប​រៀប​ចំ​បុណ្យ​សម្ពោធ​ព្រះ​វិហារ​និង​បញ្ចុះ​ខណ្ឌ​សីមា​យ៉ាង​មហោ​ឡារិក​។​ ព្រះ​វិហារ​ចាប់​ផ្តើម​កសាង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៧ ។​ ក្នុង​ដំ​ណាក់​ការ​កសាង​ អា​ស្រ័យ​បាន​ពុទ្ធ​បរិស័ទ​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ខេត្ត​រួម​វិភាគ​ទាន​កសាង​ សរុប​ថវិកា​ ៩ ពាន់​លាន​ដុង៕​

                                                                                  យោង៖ giacngo.vn - មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ