17/04/2023 - 16:20

គេង​មិន​ស្កប់​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​ប្រសិទ្ធ​ភាព​នៃ​វ៉ាក់​សាំង​

ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​មាន​ការ​ណាត់​ជួប​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ ទោះ​បីជា​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ផ្តា​សាយ​ ឬក៏​ជំងឺ​ COVID-១៩ អ្នក​គប្បី​ដេក​ឱ្យ​បាន​ស្កប់​ស្កល់​មុន​នឹង​ទៅ​ជួប​វេជ្ជប​ណ្ឌិត។ តាម​ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​មួយ​ ទើប​ចុះ​ផ្សាយ​លើ​ទស្សនា​វដ្តី Current Biology ការ​គេង​តិច​ជាង​ ៦ ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​យប់​មុន​ នឹង​ទៅ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​វ៉ាក់​សាំង​មិន​សូវ​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ ពិសេស​គឺ​បុរស​ភេទ។

គេង​មិន​ស្កប់​ស្កល់​អាច​នឹង​កាត់​បន្ថយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​បង្កើត​នូវ​អង្គ​បដិ​បក្ខ​ប្រាណ
បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ។

ដើម្បី​ឈាន​ដល់​ការ​សន្និ​ដ្ឋាន​នេះ​ ក្រុម​អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ​បាន​ធ្វើ​ការ​វិភាគ​ជា​ទូ​ទៅ​ ផ្អែក​លើ​ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ពី​មុន​នោះ​ អំ​ពី​ដំណេក​និង​មុខ​ងារ​ភាព​សុាំ បន្ទាប់​ពី​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​គ្រុន​ផ្តា​សាយ​ A ជំងឺ​រលាក​ថ្លើម ប្រ​ភេទ​ A និង​ B។ ពេល​ពិនិត្យ​ពិច័យ​ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​មាន​ការ​ពិនិត្យ​ដល់​រយៈ​ពេល​គេង​ ដែល​អ្នក​ចូល​រួម​បាន​រាយ​ការណ៍​ជូន​ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ​បាន​សង្កេត​ឃើញ​ថា ប្រតិ​កម្ម​បង្កើត​នូវ​អង្គ​បដិបក្ខ​ប្រាណ​ចំ​ពោះ​មនុស្ស​គេង​តិច​ជាង​ ៦​ ម៉ោង​/យប់​ តិច​ជាង​ភាព​ធម្ម​តា។ ប្រ​ការ​កត់​សម្គាល់ នៅ​ពេល​ធ្វើ​ការ​វិភាគ​លើ​ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ប្រើ​ប្រាស់​វិធី​សាស្ត្រ​វាយ​តម្លៃ​សត្យា​នុម័តិ-តួយ៉ាង​ដូច​សំ​ណូម​ពរ​មុខ​សញ្ញា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ទៅ​បន្ទប់ពិសោធន៍​ពី​ការ​គេង​ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​តាម​ដាន ឬឱ្យ​ពួក​គាត់​ពាក់​ឧបករណ៍​តាម​ដាន​ការ​គេង​ឱ្យ​បាន​ច្បាស់​លាស់​ ក្រុម​អ្នក​ជំ​នាញ​បាន​រក​ឃើញ​ថា មាន​ការ​ទាក់​ទង​រវាង​រយៈ​ពេល​នៃ​ការ​គេង​តិច​និង​ប្រតិ​កម្ម​បង្កើត​នូវ​អង្គ​បដិបក្ខ​ប្រាណ​ខ្សោយ​ជាង​ ពិសេស​គឺ​ចំ​ពោះ​បុរស​ភេទ។

ក្រៅ​ពី​នោះ​ ក្រុម​អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ​នៅ​ទាំង​ធ្វើ​ការ​វិភាគ​មួយ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ បាន​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ​ ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​ដេក​មិន​ស្កប់​ស្កល់​ហើយ​ ទៅ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ប្រតិ​កម្ម​បង្កើត​នូវ​អង្គ​បដិបក្ខ​ប្រាណ​របស់​ពួក​គាត់​ បន្ទាប់​ពី​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ មាន​ការ​ចុះ​ខ្សោយ​ប្រ​ហាក់​ប្រហែល​នឹង​កម្រិត​ចុះ​ខ្សោយ​អង្គ​បដិបក្ខ​ប្រាណ បន្ទាប់​ពី​រយៈ​ពេល​ ២ ខែ​ ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ Pfizer-BioNTech ឬ Moderna។

សង្កេត​រួម​ លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​វិភាគ​ចុង​ក្រោយ​ បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ​ថា អ្នក​ដែល​គេង​តិច​ជាង​ ៦ ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​យប់​ បង្កើត​អង្គ​បដិបក្ខ​ប្រាណ​តិច​ជាង​អ្នក​គេង​លើស​ពី​ ៧ ម៉ោង។ ការ​ថយ​ចុះ​ប្រព័ន្ធ​ភាព​សុាំ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​មនុស្ស​មាន​អា​យុពី​ ១៨-៦០ឆ្នាំ​ ច្រើន​ជាង​មនុស្ស​ដែល​មាន​អា​យុលើស​ពី​ ៦៥ឆ្នាំ។ “គេង​ស្កប់​ស្កល់​មិន​ត្រឹម​តែ​ជួយ​ពង្រឹង​ភាព​សុាំ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ថែម​ទាំង​មាន​លទ្ធ​ភាព​អូស​បន្លាយ​រយៈ​ពេល​ការ​ពារ​នៃ​វ៉ាក់​សាំង​”-អ្នក​ដឹក​នាំ​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ សាស្ត្រា​ចារ្យ​ Eve Van Cauter នៅ​សកល​វិទ្យា​ល័យ​ជីការូ (អា​មេរិក​) បាន​បញ្ជាក់​ដូច្នេះ។

យោង​តាម​ក្រុម​អ្នក​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ គប្បី​ធ្វើ​ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​បន្ថែម​ទៀត​ ដើម្បី​កំ​ណត់​ពេល​មនុស្ស​គួរ​គេង​រយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ឱ្យ​បាន​គ្រប់​គ្រាន់​ ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​ប្រតិ​កម្ម​ល្អ​បំ​ផុត​នៃ​វ៉ាក់​សាំង​ក្នុង​អំ​ឡុង​ពេល​បាន​ចាក់​រួច៕

    កា​សែត​កឹង​ធើ (យោង​៖ CNN, Neuroscien cenews.com)-មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ