20/03/2023 - 17:00

បាក​លីវ​ យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​វិនិ​យោគ​ប្រ​ព័ន្ធ​សុខា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន​

ការ​កសាង​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​ សង្កាត់​ ទីប្រ​ជុំ​ជន​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​ខាង​សុខា​ភិបាល​ត្រូវ​បាន​ខេត្ត​បាក​លីវ​ យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​វិនិ​យោគ។​ នេះ​ជា​លក្ខណៈ​ល្អ​ប្រ​សើរ​ ដើម្បី​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​អនុវត្ត​ល្អ​នូវ​ការ​ថែទាំ​សុខ​ភាព​បឋម​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​។​

វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​ហឹង​ហោយ​ ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​។​

យោង​តាម​មន្ទីរ​សុខា​ភិបាល​ខេត្ត​បាក​លីវ​ បច្ចុប្បន្ន​ ទូទាំង​ខេត្ត​ មាន​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សុខា​ភិបាល​ថ្នាក់​ស្រុក​ចំ​នួន​ ៧ និង​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​ សង្កាត់​ ទីប្រ​ជុំ​ជន​ចំ​នួន​ ៦៤ សុទ្ធ​តែ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​ខាង​សុខា​ភិបាល។​ មធ្យម​ភាគ​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​នីមួយ​ៗ​មាន​បុគ្គ​លិក​ប្រមាណ ៨ នាក់ ចំ​នួន​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​មធ្យម​ភាគ​នៅ​តាម​ដំ​ណាក់​សុខាភិ​បាល​នីមួយ​ៗ​ពី​ម្នា​ក់ដល់​ ២ នាក់។​ បច្ចុប្បន្ន​ ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ បាន​អនុវត្ត​ល្អ​នូវ​ការ​ពិនិត្យ​ ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​និង​លើក​កម្ពស់​ស្មារតី​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំ​ងឺ​រាត​ត្បាត​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​។​ ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​ហឹង​ហោយ​ ស្រុក​វិញ​ឡើយ​ បាន​វិនិ​យោគ​មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ​យ៉ាង​សម​រម្យ​ បំ​ពាក់​ឧបករណ៍​ទំ​នើប​ៗ​ និង​កង​ជួរ​គ្រូ​ពេទ្យ​ វេជ្ជ​បណ្ឌិត​មាន​អា​កប្ប​កិរិយា​បម្រើ​ការ​ងារ​ពិនិត្យ​ ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​បាន​ល្អ​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​បង្ក​បាន​ទំ​នុក​ ចិត្ត​ពី​សំ​ណាក់​ប្រ​ជា​ជន​។​ មធ្យម​ភាគ​ក្នុង​មួយ​ខែ​ ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ពិនិត្យ​និង​ផ្តល់​ឱសថ​ជូន​អ្នក​ជំ​ងឺ​ជាង​ ១.០០០ លើក​នាក់។​ វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ ពុង​វ៉ាន់​វ៉ូវ ប្រ​ធាន​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​ហឹង​ហោយ​ ឱ្យ​ដឹង​៖ “ឃុំ​ហឹង​ហោយ​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ​ បាន​ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ខ្លាំង​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​មាន​ប្រ​ភព​ធន​ធាន​មនុស្ស​គ្រប់​គ្រាន់​ដើម្បី​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ និង​អនុវត្ត​នូវ​សុខា​ភិបាល​បង្ការ។​ បច្ចុប្បន្ន​ ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​មាន​បន្ទប់​មុខ​ងារ​ចំ​នួន​ ១៣ មាន​ឧបករណ៍​និង​ឱសថ​គ្រប់​គ្រាន់​សម្រាប់​ព្យា​បាល​។​ ពិសេស​ ក្នុង​ករណី​មាន​អ្នក​ជំ​ងឺ​ធ្ងន់​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​របស់​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ ក៏​បាន​បញ្ជូន​អ្នក​ជំ​ងឺ​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​ទៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ថ្នាក់​ខេត្ត​បាន​ទាន់​ពេល​ ហេតុ​នោះ​ជួយ​ឱ្យ​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​អនុវត្ត​បាន​ល្អ​នូវ​ភារ​កិច្ច​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​”។​

កម្មាភិបាល​ពេទ្យ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ដល់​កុមារ​។​

តាម​ប្រ​សាសន៍​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​សើុង​វិញ​ ប្រ​ធាន​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​វិញ​ត្រាច់ ក្រុង​បាក​លីវ​៖ ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​បាន​វិនិ​យោគ​កសាង​យ៉ាង​សម​រម្យ​ ដោយ​មាន​បន្ទប់​ចំ​នួន​ ១៣ គ្រែ អ្នក​ជំ​ងឺ​ចំ​នួន​ ១៩ រួម​នឹង​ការ​បាន​បំ​ពាក់​ប្រ​ព័ន្ធ​ឧបករណ៍​ពេទ្យ​ទំ​នើប​ៗ​ បុគ្គ​លិក​បម្រើ​ការ​ពិនិត្យ​ ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​បាន​ល្អ​។​ ទោះ​ជា​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​នៅ​ជិត​ក្រុង​ ប៉ុន្តែ​មាន​អ្នក​ជំ​ងឺ​មក​ពិនិត្យ​ជាង​ ១.០០០ លើក​នាក់ក្នុង​មួយ​ខែ​ ហើយ​ភាគ​ច្រើន​សុទ្ធ​តែ​ប្រើ​ប័ណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខ​ភិបាល​។​ អ្នក​មីង​ហ្វិញ​ធីណា​រី មក​ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​នៅ​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ ឱ្យ​ដឹង​៖ “ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ស្អាត​បាត​ បុគ្គ​លិក​តែង​អស់​ពី​ចិត្ត​ពី​ថ្លើម​ ជិត​ស្និទ្ធ​រួស​រាយ​រាក់ទាក់​ ហេតុ​នោះ​ពេល​ឈឺ​ថ្កាត់​ម្តង​ៗ​។ល។​ ខ្ញុំ​តែង​មក​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ពិនិត្យ​ជំ​ងឺ​។​ វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ តែង​សាក​សួរ​ពី​សុខ​ទុក្ខ​ ពិនិត្យ​ ផ្តល់​ឱសថ​ឆាប់​រហ័ស​ និង​ណែ​នាំ​ពី​របៀប​ផឹកថ្នាំ​ដោយ​អស់​ពី​ចិត្ត​ បំ​ផុត​គឺពេល​ប្រ​ទះ​ឃើញ​អា​ការៈ​ជំ​ងឺ​ខុស​ប្រ​ក្រតី​ វេជ្ជ​បណ្ឌិត​តែង​បញ្ជូន​ទៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ថ្នាក់​ខេត្ត​ ហេតុ​នោះ​អ្នក​ជំ​ងឺ​នឹង​នរចិត្ត​ណាស់​”។​

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ប៊ូយ​ក្វឹក​ណាម នា​យក​មន្ទីរ​សុខា​ភិបាល​ខេត្ត​បាក​លីវ​ ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​អ្នក​ជំ​ងឺ​ នៅ​ពេល​ខាង​មុខ​ ខេត្ត​នឹង​បង្កើន​ធន​ធាន​មនុស្ស​បន្ថែម​ ដល់​សុខា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន​។​ ជា​ពិសេស​ គឺដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​តំ​បន់​ ២ និង​តំ​បន់​ ៣ ដែល​មាន​អ្នក​មក​ពិនិត្យ​ ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​មធ្យម​ភាគ​ជាង​ ៣០ លើក​នាក់ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ និង​បង្គ្រប់​ចំ​នួន​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ ២ នាក់ក្នុង​មួយ​ដំ​ណាក់​។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​នៅ​ទាំង​វិនិ​យោគ​ដល់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សុខា​ភិបាល​ចំ​នួន​ ៤ និង​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ថ្នាក់​ឃុំ​ចំ​នួន​ ២០ ដោយ​កម្រិត​វិនិ​យោគ សរុប​ប្រ​មាណ​ ១០២ ពាន់​លាន​ដុង​ ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ពិនិត្យ​និង​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​នៅ​កម្រិត​មូល​ដ្ឋាន៕​       

                                          យ្វី​អាញ-វិមាន​

ចែករំលែកអត្ថបទ