19/09/2022 - 14:41

យោធ​ភូមិ​ភាគ​ ៩ ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ងារ​កសាង​កង​កម្លាំង​ប្រ​ជា​ស្វ័យ​ត្រាណ

ក្រុម​ការ​ងារ​នៃ​សេនា​ធិការ​ដ្ឋាន​យោធ​ភូមិ​ភាគ​ ៩ បាន​អញ្ជើញ​មក​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ងារ​កសាង​កង​កម្លាំង​ប្រ​ជា​ស្វ័យ​ត្រាណ លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​។​ ទទួល​ក្រុម​ការ​ងារ​ មាន​វរសេនីយ៍ឯក​ ផាម​វ៉ាន់​ថឹង មេ​បញ្ជា​ការ​នៃ​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោ​ធា​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​។​

ក្រុម​ការ​ងារ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ជាក់​ស្ដែង​ប្រ​ព័ន្ធ​ផែន​ការ​នៅ​គណៈ​
បញ្ជា​ការ​យោ​ធា​សង្កាត់​ ១ ក្រុង​វីថាញ។

ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ២ ថ្ងៃ​ (ថ្ងៃ​ទី ៨ និង​ទី ៩ ខែ​កញ្ញា​) ក្រុម​ការ​ងារ​បាន​ដំ​ណើរ​ការ​ ត្រួត​ពិនិត្យ​នៅ​គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធា​សង្កាត់​ ១ គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធា​ក្រុង​វី​ថាញ គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធា​នៃ​មន្ទីរ​ធន​ធាន​និង​បរិស្ថាន​ មន្ទីរ​សំ​ណង់​និង​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោ​ធា​ខេត្ត​។​ ខ្លឹម​សារ​ ត្រួត​ពិនិត្យ​ស្ដី​ពី​កិច្ច​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ ត្រៀម​ប្រ​យុទ្ធ​ កសាង​កង​កម្លាំង​ប្រ​ជា​ស្វ័យ​ត្រាណ​និង​កិច្ច​ការ​អប់រំ​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ ។ល។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ សំ​ដៅ​វាយ​តម្លៃ​ពី​តួនាទី​របស់​ស្ថា​ប័ន​យោ​ធាធ្វើ​សេនា​ធិការ​ជូន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ ភូមិ​ភាគ​ក្នុង​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ អនុវត្ត​ច្បាប់​កង​ប្រ​ជា​ស្វ័យ​ត្រាណ​ឆ្នាំ​ ២០១៩; រួម​ចំ​ណែក​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ និង​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​សកម្ម​ភាព​របស់​កង​កម្លាំង​ប្រ​ជា​ស្វ័យ​ត្រាណ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ខាង​មុខ​៕​

           យោង​តាម​កាសែត​ហូវ​យ៉ាង​ -   ប្រែ​សម្រួល​៖ ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ