05/09/2022 - 14:21

ករណី​បាត់​បង់​ជីវិត​ដោយ​សារ​ជំងឺ​មហា​រីក​អាច​ប​ញ្ជៀស​បាន​ជិត​ ៥០%

យោង​តាម​គំ​ហើញ​ដែល​ទើប​នឹង​ចុះ​ផ្សាយ​លើ​ទស្សនា​វដ្តី​វេជ្ជ​សាស្ត្រ​ The Lancet ករណី​បាត់​បង់​ជីវិត​ដោយ​សារ​ជំងឺ​មហា​រីក​ក្នុង​ទូទាំង​សកល​លោក​ ដែល​បណ្ដាល​មក​ពី​កត្តា​ហា​និ​ភ័យ​ អាច​បញ្ជៀស​បាន​ ៤៤,៤% អត្រា​ខ្ពស់​ជាង​គេ​គឺ​ការ​ជក់​បារី​ ផឹក​ស្រា​ច្រើន​ ឬ​សន្ទស្សន៍​ម៉ាស​រាង​កាយ​ខ្ពស់​។​

រូប​ថត​ជា​ឧទាហរណ៍​។​

ដើម្បី​ឈាន​ដល់​ការ​សន្និ​ដ្ឋាន​ខាង​លើ​ បណ្ឌិត​ Chris Murray និង​សហ​ការី​នៅ​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​វ៉ាស៊ីន​តោន​ (សហ​រដ្ឋ​អា​មេរិក​) បាន​វិភាគ​ពីភាព​ទំ​នាក់​ទំ​នង​រវាង​កត្តា​ហានិ​ភ័យ​និង​ជំងឺ​មហា​រីក​ផ្អែក​លើ​ទិន្ន​ន័យ​ពី​គម្រោង​បន្ទុក​ជំងឺ​តម្កាត់​ទូទាំង​សកល​លោក​ ដែល​សា​លា​បាន​អនុវត្ត​មុន​នោះ​។​ ជាក់​ស្ដែង​ ក្រុម​អ្នក​ឯក​ទេស​បាន​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ពីអត្រា​បាត់​បង់​ជីវិត​ដោយ​សារ​ជំងឺ​មហា​រីក​ និង​ពិការ​ភាព​ក្នុង​អំ​ឡុង​ឆ្នាំ​ ២០១០-២០១៩ នៅ​ប្រ​ទេស​ចំ​នួន​ ២០៤ ព្រម​ទាំង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ប្រ​ភេទ​ជំងឺ​មហា​រីក​ចំ​នួន​ ២៣ និង​កត្តា​ហានិ​ភ័យ​ចំ​នួន​ ៣៤។​

លទ្ធ​ផល​ចុង​ក្រោយ​បាន​បង្ហាញ​ថា​ អត្រា​បាត់​បង់​ជីវិត​ដោយ​សារ​ជំងឺ​មហា​រីក​ដែល​បណ្ដាល​មក​ពី​កត្តា​ហានិ​ភ័យ​ទូទាំង​ពិភព​លោក​បាន​កើន​ឡើង​ ២០,៤% ក្នុង​អំ​ឡុង​ឆ្នាំ​ ២០១០-២០១៩ ចាប់​ពី ៣,៧ លាន​នាក់​កើន​ឡើង​ដល់​ ៤,៤៥ លាន​នាក់​។​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៩ តំ​បន់​ចំ​នួន​ ៥ ដែល​នាំ​មុខ​ពីអត្រា​បាត់​បង់​ជីវិត​បណ្ដាល​មក​ពី​កត្តា​ហា​និ​ភ័យ​ គឺ​អឺរ៉ុប​កណ្តាល​ អា​ស៊ី​បូព៌ា​ និង​អា​មេ​រិក​ខាង​ជើង​ អា​មេរិក​ឡា​ទីន​និង​អឺរ៉ុប​ខាង​លិច។​ ក្នុង​នោះ​ ប្រ​ភេទ​ជំងឺ​មហា​រីក​ដែល​បណ្តាល​ឱ្យ​បាត់​បង់​ជីវិត​ស្រូប​អត្រា​ខ្ពស់​ជាង​គេទាំង​បុរស​និង​ស្ត្រី​ គឺ​មហា​រីក​បំ​ពង់​ខ្យល់​ ទង​សួត​ និង​សួត​-ស្រូប​អត្រា​ ៣៦,៩%។​ ប្រ​ភេទ​ជំងឺ​មហា​រីក​ដែល​បណ្ដាល​ឱ្យ​បាត់​បង់​ជីវិត​ស្រូប​អត្រា​ខ្ពស់​បន្ត​បន្ទាប់​ គឺ​មហា​រីក​ពោះ​វៀន​ធំ​ និង​កំ​ណាត់​ចុង​ពោះ​វៀន​ធំ​ (១៣,៣%) មហា​រីក​បំ​ពង់​អា​ហារ (៩,៧%) និង​មហា​រីក​ក្រពះ​ (៦,៦%) ចំ​ពោះ​បុរស​។​ មហា​រីក​មាត់​ស្បូន (១៧,៩%) មហា​រីក​ពោះ​វៀន​ធំ​ និង​កំ​ណាត់​ចុង​ពោះ​វៀន​ធំ​ (១៥,៨%) និង​មហា​រីក​សុដន់​ (១១%) ចំ​ពោះ​ស្ត្រី​។​

យោង​តាម​អ្នក​និពន្ធ​ ការ​រក​ឃើញ​នេះ​សឱ្យ​ឃើញ​ថា​ ករណី​ជំងឺ​មហា​រីក​ទូទាំង​ពិភព​លោក​ អាច​កាត់​បន្ថយ​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់​ ឆ្លង​តាម​តាម​រយៈ​ធ្វើ​អន្ត​រា​គមន៍​ដើម្បី​បង្ការ​ រួម​មា​ន​ការ​កាត់​បន្ថយ​ប៉ះ​ពាល់​ទៅ​នឹង​កត្តា​ហានិ​ភ័យ​ ដែល​បាន​ដឹង​មុន​ (ដូច​ជា​ម្ចាស់​ការ​ជៀស​ឱ្យ​ឆ្ងាយ​ពីបារី​ កាត់​បន្ថយ​គ្រឿង​ស្រវឹង​ និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ទម្ងន់​)។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ រាល់​ការ​ខិត​ខំ​កាត់​បន្ថយ​ទាប​បំ​ផុត​ហានិ​ភ័យ​កើត​ជំងឺ​មហា​រីក​ ក៏​ត្រូវ​ដើរ​ទន្ទឹម​នឹង​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ត្រួត​ពិនិត្យ​ជំងឺ​មហា​រីក​ទូទៅ​ផង​ដែរ​ រួម​មាន​ការ​ឆាប់​បាន​ធ្វើ​រោគ​វិនិច្ឆ័យ​ និង​ព្យា​បាល​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ជំងឺ​ដ៏​គ្រោះ​ថ្នាក់​នេះ៕​

        យោង​កាសែត​កឹង​ធើ​ភាសា​វៀត​ -ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ