11/10/2021 - 08:57

បំ​ផុស​ចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ចំ​ណុច​កំ​ពូល​ អំ​ណរ​ខួប​អនុ​ស្សាវរីយ៍​ ៧៥ ឆ្នាំ​ ទិវា​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​តស៊ូ​ប្រ​យុទ្ធ​

បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោធា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​ចាត់​តាំង​ពិធី​បំ​ផុស​ចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ចំ​ណុច​កំ​ពូល​ ជា​មួយ​ប្រ​ធាន​បទ​ “ពង្រីក​ស្មារតី​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​តស៊ូ​ប្រ​យុទ្ធ​ ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​សម្រេច​ឆ្នើម​ភារ​កិច្ច​ឆ្នាំ​ ២០២១” សំ​ដៅ​អំ​ណរ​ខួប​អនុស្សាវ​រីយ៍​ ៧៥ ឆ្នាំ​ ទិវា​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​តស៊ូ​ប្រ​យុទ្ធ​ (១៩/១២/១៩៤៦-១៩/១២/២០២១)។​

ស្ថាប័ន​ អង្គ​ភាព​នានា​ចុះ​កិច្ច​សន្យា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​នៅ​ក្នុង​ពិធី​បំ​ផុស​ចលនា​។​

ខ្លឹម​សារ​នៃ​ការ​បំ​ផុស​ចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ រួម​មាន៖ ស្ថាប័ន​ អង្គ​ភាព​នានា​ ជំរុញ​ការ​ងារ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ដល់​កម្មា​ភិបាល​ យុទ្ធ​ជន​ទាំង​ ១០០%  យល់​ដឹង​អំ​ពី​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ អត្ថន័យ​និង​តម្លៃ​ប្រ​វត្តិ​សាស្រ្ត​ ៧៥ ឆ្នាំ​ទិវា​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​តស៊ូ​ប្រ​យុទ្ធ​; ការ​បដិសន្ធិ​ និង​ប្រ​វេណី​ដ៏​ត្រចះ​ត្រចង់​របស់​កង​ទ័ព​ប្រ​ជា​ជន​វៀត​ណាម​ដ៏​អង់​អាច; ពង្រីក​ល្អ​តួនាទី​ឈាន​មុខ​របស់​កម្មា​ភិបាល​ បក្ខ​ជន​ អង្គ​ការ​មហា​ជន​ រួម​ចំ​ណែក​កសាង​អង្គ​ការ​ បក្ស​ស្អាត​ស្អំ​រឹង​មាំ គំ​រូ​ និង​អង្គ​ការ​មហា​ជន​រឹង​មាំ; ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​សម្រេច​ឆ្នើម​ភារ​កិច្ច​ហ្វឹក​ហាត់​; ធានា​ផ្នែក​ព័ស្ដុ​ភារ ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ បច្ចេក​ទេស​ សម្រាប់​គ្រប់​ភារ​កិច្ច​; លើក​កម្ពស់​ជីវ​ភាព​សម្ភារ ស្មារតី​កង​ទ័ព​; អនុវត្ត​ល្អ​ការ​ចលនា​ ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ និង​យក​ឈ្នះ​ជំងឺ​ COVID- ១៩៕​

                                   យ្វីអា​ញ - ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ