01/12/2020 - 09:26

យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​អប់​រំដល់​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​

រយៈ​ពេល​កន្លង​ ឃុំ​ភូមី ស្រុក​មីទូ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​ផ្នែក​អប់​រំខេត្ត​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​វិនិ​យោគ​កសាង​សាលា​រៀន​ និង​បណ្តុះ​បណ្ដាល​កម្មា​ភិបាល​គ្រប់​គ្រងគ្រូ​បង្រៀន​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​គុណ​ភាព​បង្ហាត់​បង្រៀន​កាន់​តែបាន​លើក​កម្ពស់​។​

សាលា​បឋម​សិក្សា​ អនុវិទ្យា​ល័យ​ភូមី សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​កម្រិត​ ១ ។​

ភូមី​ជា​ឃុំ​លំ​បាក​ខ្លាំង​ មាន​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​ជាង ​៩២%។​ ឆ្នាំ​ ២០០៣​ អតីត​ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​ ត្រឹង​ឌឹក​លឿង​ បាន​កសាង​សាលា​អនុវិទ្យា​ល័យ​ជូន​ដល់​ឃុំ​ភូមី។​ សាលា​រួម​មាន ២០ បន្ទប់​ ក្នុង​នោះ​ បន្ទប់​រៀន​មាន​ ១០ បន្ទប់​។​ មធ្យម​ភាគ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​មាន​សិស្ស​រៀន​ប្រ​មាណ​ជាង​ ៤៦០ នាក់ ក្នុង​នោះ​ សិស្ស​ខ្មែរ​ជាង​ ៩៨% ។​ កាល​ពី​ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​ ២០២០ សាលា​បាន​រួម​បញ្ចូល​ជា​សាលា​បឋម​សិក្សា​អនុវិទ្យា​ល័យ​ភូមី។​

តាម​ប្រ​សាសន៍​ លោក​ថាច់​មិញ​ឡៃ​ អនុប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ឃុំ​ភូមី អា​ស្រ័យ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ឃុំ​ធំ​ទូលាយ​ មាន​ទីតាំង​ សាលា​ច្រើន​កន្លែង​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​បាន​រួម​បញ្ចូល​សាលា​បឋម​សិក្សា​ជាមួយ​នឹង​អនុវិទ្យា​ល័យ​។​ បច្ចុប្បន្ន​ ទីតាំង​សាលា​រៀន​ចំ​នួន​ ៤ នៅ​កម្រិត​មតេ្តយ្យ​ បឋម​សិក្សា​ និង​អនុវិទ្យា​ល័យ​របស់​ឃុំ​ បាន​កសាង​យ៉ាង​សមរម្យ​ ក្នុង​នោះ​ មាន​ទីតាំង​សាលា​ចំ​នួន​ ៣ បាន​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​។​ ដោយ​ឡែក​សាលា​បឋម​សិក្សា​ អនុវិទ្យា​ល័យ​ភូមី សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​កម្រិត​ ១ ។​ អត្រា​កៀរ​គរ​សិស្ស​ក្នុង​កម្រិត​អា​យុ​ចូល​រៀន​របស់​ឃុំ​ មធ្យម​ភាគ​សម្រេច​បាន​ ៩៩% ហើយ​គុណ​ភាព​អប់​រំកាន់​តែបាន​លើក​កម្ពស់​។​ល។​ រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ អត្រា​សិស្ស​គ្រាន់​បើ​ និង​ពូកែ​របស់​សាលា​បឋម​សិក្សា​ អនុវិទ្យា​ល័យ​ភូមី​សម្រេច​បាន​ជិត​ ៣០% និង​អត្រា​សិស្ស​ឡើង​ថ្នាក់​ជាង​ ៩០%។​ បច្ចុប្បន្ន​ គ្រូ​បង្រៀន​​របស់​សាលា​បាន​អនុវត្ត​បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌​មាន​ ក្នុង​ការ​បង្ហាត់​បង្រៀន​ ហេតុ​នោះ​គុណ​ភាព​អប់​រំ​សម្រេច​បាន​ខ្ពស់​បង្គួរ​។​

លោក​គ្រូ​អុងវិញ​ត្រឿង​ នា​យក​សាលា​បឋម​សិក្សា​អនុវិទ្យា​ល័យ​ភូមី ឱ្យ​ដឹង​៖ “គុណ​ភាព​អប់​រំ​របស់​សាលា​កាន់​តែ​បាន​លើក​កម្ពស់​ គឺអា​ស្រ័យ​ផ្ទៃ​ក្នុង​សាម​គ្គី​ និង​ចាត់​ទុក​គុណ​ភាព​បង្ហាត់​បង្រៀន​ជា​កត្តា​ចម្បង​។​ លោក​គ្រូ​អ្នក​គ្រូ​តែង​លើក​កម្ពស់​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ ជ្រើស​រើស​វិធាន​ការ​ល្អ​បំ​ផុត​ និង​សម​ស្រប​ជាមួយ​នឹង​កម្រិត​វិជ្ជា​សិស្ស​ដើម្បី​បង្ហាត់​បង្រៀន​។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ជួយ​ដល់​សិស្ស​ជួប​លំ​បាក​ បង្រៀន​បំ​ប៉ន​បន្ថែម​ដល់​សិស្ស​រៀន​ខ្សោយ​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​ផ្តល់​ក្តី​ជំ​នឿ​ដល់​សិស្ស​នឹង​នរ​ចិត្ត​រៀន​សូត្រ​។​ ក្នុង​អំ​ឡុង​ ៥ ឆ្នាំ​មក​នេះ​ សិស្ស​ថ្នាក់​ទី ៩​របស់​សាលា​បឋម​សិក្សា​អនុវិទ្យា​ល័យ​ភូមី ប្រ​ឡង​ជាប់​ចូល​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ហ្វិញ​កឿង​សុក​ត្រាំង​ សម្រេច​អត្រា​ជាង​ ៩០%”៕​

                                   លីធាន​-វិមាន

 ​ 

ចែករំលែកអត្ថបទ