14/09/2020 - 09:27

ផ្តោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​កសាង​សាលា​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​

កសាង​សាលា​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​ គឺជា​គោល​ការណ៍​ដ៏​ធំ​មួយ​មាន​លក្ខណៈ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​របស់​ផ្នែក​អប់​រំខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ សំ​ដៅ​ធ្វើ​ឱ្យ​សុត្រឹត​នូវ​មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ ក៏​ដូច​ជា​កង​ជួរ​កម្មា​ភិបាល​គ្រប់​គ្រងគ្រូ​បង្រៀន​ និង​សន្សឹម​ៗ​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​អប់​រំ ឆ្លើយ​តប​តម្រូវ​ការ​ផ្លាស់​ថ្មី​។​

សាលា​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ហ្វិញ​កឿង​ សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​។​

បច្ចុប្បន្ន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​មាន​ ៣១៣/៤៨៤ សាលា​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​ ក្នុង​នោះ​ មត្តេយ្យសាលា​មាន​ ៧៥ បឋម​សិក្សា​មាន​ ១៤៣ សាលា​អនុវិទ្យា​ល័យ​ ៧៥ សាលា​និង​វិទ្យា​ល័យ​ ២០ សាលា​។​ ដោយ​ឡែក​ឆ្នាំ​ ២០១៩ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​វិនិ​យោ​គ​ទឹក​ប្រាក់​ជាង​ ៥៦៧ ពាន់​លាន​ដុង​កសាង​បន្ទប់​រៀន​ ជួស​ជុល​និង​បង្កើន​កម្រិត​មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ ទិញ​តុកៅ​អី​ ម៉ាស៊ីន​កុំ​ព្យុទ័រ​និង​ បំ​ពាក់​សម្ភារៈបរិក្ខារ​ចាំ​បាច់​ ដើម្បី​គ្រប់​លក្ខណៈ​ទទួល​ស្គាល់​ ៤៥ សាលា​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​។​ រាល់​សាលា​ដែល​បាន​ទទួល​ស្គាល់​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​ត្រូវ​សម្បទា​ដោយ​បទ​ដ្ឋាន​ចំ​នួន​ ៥ គឺ៖ រៀប​ចំ​និង​គ្រប់​គ្រង់​សាលា​; កម្មា​ភិបាល​គ្រប់​គ្រង​គ្រូ​បង្រៀន​ បុគ្គ​លិក​និង​សិស្សា​នុសិស្ស​; មូល​ដ្ឋាន​ សម្ភារៈ បរិក្ខារ​សាលា​រៀន​; ទំ​នាក់​ទំ​នង​រវាង​សាលា​ គ្រួ​សារ​និង​សង្គម​; សកម្ម​ភាព​អប់​រំនិង​លទ្ធ​ផល​អប់​រំ។​ អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ​ ត្រូវ​មាន​ការ​ខិត​ខំ​និង​ប្រឹង​ប្រែង​រយៈ​ពេល​យូរ​របស់​សមូហ​ភាព​ នៃ​សាលា​។​

លោក​គ្រូ​ផាមមិញ​-ថ នា​យក​សាលា​វិទ្យា​ល័យ​ ហ្វិញ​ហ៊ឺវងៀ ស្រុក​មីទូ ឱ្យ​ដឹង​៖ “សាលា​បាន​ខេត្ត​វិនិ​យោគ​កសាង​រួច​រាល់​ និង​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​ កម្រិត​ ១ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២០ ។​ អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ​ មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ បរិក្ខារ​និង​កង​ជួរ​គ្រូ​បង្រៀន​ តែង​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​គុណ​ភាព​អប់​រំក៏​បាន​កើន​ឡើង​។​ ដើម្បី​កសាង​សាលា​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​មាន​លទ្ធ​ផល​ល្អ​ ត្រូវ​ការ​វិនិ​យោគ​ ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​របស់​ផ្នែក​អប់​រំ ថ្នាក់​ដឹក​នាំ ភូមិ​ភាគ​រក្សា​ខ្ជាប់​ចំ​ណង​សាម​គ្គី​ភាព​ផ្ទៃ​ក្នុង​ និង​មាន​ការ​ស្រប​មតិ​ក្នុង​សមូហ​ភាព​គ្រូ​បង្រៀន​ ។​ ពោល​គឺអនុវត្ត​ល្អ​តួនា​ទីជាគំ​រូ​របស់​កង​ជួរ​គ្រូ​បង្រៀន​ ក្នុង​ការ​បង្ហាត់​បង្រៀន​។​ ជា​ពិសេស​ ត្រូវ​មាន​តម្លា​ភាព​ក្នុង​រាល់​សកម្ម​ភាព​របស់​សាលា​ ដើម្បី​ជំ​រុញកម្លាំង​ចលករ​និង​ទំ​នុក​ចិត្ត​ក្នុង​ផ្ទៃ​ក្នុង​គ្រូ​បង្រៀន​ រួម​គ្នា​ពុះ​ពារ​ដើម្បី​បុព្វ​ហេតុ​អប់​រំ”៕​

                                     យ្វីអា​ញ់-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ