20/11/2023 - 15:27

កាម៉ាវ អ្នក​តំ​ណាង​ជាង​៥០០ នាក់ បាន​ស្ដាប់​ការ​ឃោ​សនា​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំ​ពី​សមុទ្រ​ កោះ​

នៅ​ស្រុក​ណាំ​កាំង​ គណៈ​ឃោសនា​អប់រំ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ខេត្ត​ បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​កង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​តំ​បន់​៥  រៀប​ចំ​ការ​ឃោ​សនា​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពី​សមុទ្រ​កោះ​ ឆ្នាំ​២០២៣ តាម​ប្រ​ព័ន្ធ​អន​ឡាញ​ដល់​ទីតាំង​ ភ្ជាប់​បណ្ដាញ​៨កន្លែង​ មាន​អ្នក​តំ​ណាង​សិស្សា​នុសិស្ស​ចូល​រួម​ជាង​៥០០​នាក់។​

ប្អូន​ៗ​សិស្សា​នុសិស្ស​ ចូល​រួម​ស្ដាប់​ការ​ឃោសនា​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំ​ពី​សមុទ្រ​
កោះ ឆ្នាំ២០២៣ នៅស្រុកណាំកាំង។

អ្នក​តំ​ណាង​និង​ប្អូនៗ​សិស្សា​នុសិស្ស​ បាន​ស្ដាប់​ព័ត៌​មាន​អំ​ពី​តួនា​ទី ទីតាំង​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​របស់​សមុទ្រ​ កោះ​វៀត​ណាម​និង​តំ​បន់​សមុទ្រ​តី​ណាម ក្នុង​បុព្វ​ហេតុ​កសាង​និង​ការ​ពារ​មាតុ​ភូមិ​; ស្ថាន​ភាព​លើ​តំ​បន់​សមុទ្រ​ប្រ​ទេស​យើង​ សព្វ​ថ្ងៃ​; ទស្សនៈ​គោល​ការណ៍​ វិធាន​ការ​របស់​បក្ស​ រដ្ឋ​យើង​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​ពារ​អធិប​តេយ្យ​សមុទ្រ​ កោះ។ល។​

តាម​រយៈ​សកម្ម​ភាព​សហ​ការ​ឃោ​សនា​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំ​ពី​សមុទ្រ​ កោះ​ រួម​ចំ​ណែក​លើក​កម្ពស់​ ការ​យល់​ដឹង​របស់​កម្មា​ភិបាល​ បក្ខ​ជន​និង​ប្រ​ជា​ជន​ ពិសេស​គឺស្រ​ទាប់​យុវ​វ័យ​ពី​តួនា​ទី ទី​តាំង​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​របស់​សមុទ្រ​ កោះ​វៀត​ណាម។​  ផ្ដើម​ពី​នោះ​ ផ្ដល់​ជូន​ព័ត៌​មាន​ផ្លូវ​ការ​ បង្ក​ការ​ឯក​ភាព​ក្នុង​សង្គម​ រួម​ចំ​ណែក​លើក​កម្ពស់​ការ​យល់​ដឹង​ ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​គ្រប់​ថ្នាក់​ គ្រប់​ផ្នែក​ កម្មា​ភិបាល​ បក្ខ​ជន​និង​ប្រ​ជា​ជន​ ចំ​ពោះ​បុព្វ​ហេតុ​ការ​ពារ​អធិប​តេយ្យ​សមុទ្រ​ កោះ​របស់​មាតុ​ភូមិ​ ក្នុង​ការ​ទប់​ស្កាត់​ការ​ធ្វើ​នេសាទ​ខុស​ច្បាប់​ មិន​រាយ​ការណ៍​ និង​មិន​ត្រូវ​តាម​សេចក្ដី​កំ​ណត់៕​

                        យោង​តាម​កា​សែត​កា​ម៉ាវ- ប្រែ​សម្រួលៈ ពេជ្រ​សឿន

ចែករំលែកអត្ថបទ