04/07/2022 - 15:43

បាក​លីវ​ ធានា​ការ​ងារ​ភ័ស្តុ​ភារ ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ដល់​កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​

គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​យោធា​ខេត្ត​បាក​លីវ​ បាន​ដឹក​នាំ​ ចង្អុល​ការ​កសាង​បន្ទាយ​យោធា​រៀប​រយ​ បៃតង​ ជ្រះ​ ស្អាត​; ផ្គត់​ផ្គង់​គ្រប់​គ្រាន់​មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ​និង​បំ​ពាក់​បរិក្ខារ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​ធ្វើ​ការ​សកម្ម​ភាព​របស់​កង​ទ័ព​; រក្សា​ធានា​គ្រប់​គ្រាន់​ចំ​នួន​សម្ភារៈ​ភ័ស្តុ​ភារ​សម្រាប់​ភារ​កិច្ច​ត្រៀម​ប្រ​យុទ្ធ​រាល់​ភារ​កិច្ច​ជាប្រ​ចាំ​និង​ចៃដន្យ​; ជា​និច្ច​កាល​តែង​គ្រប់​គ្រង​ ត្រួត​ពិនិត្យ​ដិត​ដល់​នូវ​បទ​ដ្ឋាន​លុយ​ហូប​ចុក គួបផ្សំ​នឹង​ជំរុញ​ការ​បង្ក​បង្កើន​ផល ទាញ​យក​ផល បង្ក​នូវ​ប្រ​ភព​ស្បៀង​អា​ហារ ម្ល៉ោះ​ហើយ​របប​ហូប​ចុករបស់​កង​ទ័ព​ត្រូវ​បាន​ធានា​ជា​និច្ច​។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ អនុវត្ត​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ “ផ្នែក​ភ័ស្តុ​ភារ​យោធា​ធ្វើ​តាម​បណ្តាំ​អ៊ំ​” អត្រា​ចំ​នួន​ទ័ព​មាំ​មួន​សម្រេច​ជិត​ ៩៩%។​

គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​យោធា​ខេត្ត​បាក​លីវ​ ជូន​លិខិត​សរ​សើរ​ដល់​សមូហ​ភាព​ចំ​នួន​ ៦ និង​បុគ្គល ១១ រូប​ ដែល​មាន​ស្នាដៃ​ឆ្នើម​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ភារ​កិច្ច​។​

គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​យោ​ធា​ខេត្ត​ ថែម​ទាំង​ធ្វើ​សេនា​ធិការ​ជូន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ ខេត្ត​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​និង​គណៈ​ចង្អុល​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩ ដាក់​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​បង្កើត​មណ្ឌល​ចត្តាឡីស័ក និង​មណ្ឌល​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ COVID–១៩ ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​ ចង្អុល​ការ​ផ្ទាល់​នៃ​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ បាន​ធ្វើ​ចត្តា​ឡី​ស័ក​សុខា​ភិបាល​ដល់​ពលរដ្ឋ​ចំ​នួន​ ៥.៤៤៣ នាក់​ និង​ព្យា​បាល​ប្រ​កប​ដោយ​សុវត្ថិ​ភាព​ គិត​ជាតម្លៃ​ទឹក​ប្រាក់​ ៤២,៥ ពាន់​លាន​ដុង​។​ល។​៕​                  

   យ្វីអា​ញ-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ