17/11/2020 - 08:29

បំ​ប៉ន​ចំ​ណេះ​ដឹង​ផ្នែក​សន្តិ​សុខ​និង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេ​ស​ ដល់​កម្មា​ភិបាល​ជាប្រ​ធាន​ អនុប្រ​ធាន​ការិ​យាល័យ

នៅ​កង​វរសេនា​ធំ​ថ្មើរ​ជើង​លេខ​ ៨៩៧ ក្រុម​ប្រឹក្សា​អប់​រំសន្តិ​សុខ​និង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេ​ស​ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​បើក​វគ្គ​បំ​ប៉ន​ចំ​ណេះ​ដឹង​សន្តិ​សុខ​និង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេ​ស​មុខ​សញ្ញា​ ៣ ដល់​កម្មា​ភិបាល​ជាប្រ​ធាន​ អនុប្រ​ធាន​ការិ​យា​ល័យ​ថ្នាក់​ខេត្ត​ ស្រុក​ និង​ថ្នាក់​ប្រ​ហាក់​ប្រ​ហែល​ចំ​នួន​ ១០៣ ​នាក់ ឋិត​ក្នុង​អង្គ​ការនយោ​បាយ​-សង្គម​។​

ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​វគ្គ​បំ​ប៉ន​ចំ​ណេះ​ដឹង​សន្តិ​សុខ​និង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេ​ស​។

ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ១៦ ថ្ងៃ​ កម្មា​ភិបាល​ដែល​ចូល​រួម​វគ្គ​បំ​ប៉ន​ បាន​បញ្ជ្រាប​ពី​គោល​មា​គ៌ា​ ទស្សនៈ​របស់​បក្ស​ គោល​នយោ​បាយ​និង​ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​វៀត​ណាម​អំ​ពី​សន្តិ​សុខ​និង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​។​ ភារ​កិច្ច​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​សង្គម​ ផ្សារភ្ជាប់​នឹង​ការ​បង្កើន​ ពង្រឹង​សន្តិ​សុខ​និង​ការ​ពារ​ប្រ​ទ​ស​ និង​សកម្ម​ភាព​កិច្ចការ​បរ​ទេស​។​ ការ​ងារ​រក្សា​សន្តិ​សុខ​នយោ​បាយ​ សេដ្ឋ​កិច្ច​ វប្បធម៌​ សតិ​អា​រម្ម​ណ៍ ការ​គ្រប់​គ្រង​រដ្ឋ​អំ​ពី​សន្តិ​សុខ​សណ្តាប់​ធ្នាប់​។​ ជន​ជាតិ​ សាសនា​ផ្សារ​ភ្ជាប់​នឹង​រក្សា​សន្តិ​សុខ​ និង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​។​ល។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ បាន​ជួយ​ឱ្យ​កម្មា​ភិបាល​អនុវត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​ធ្វើ​សេនា​ធិការ​ រៀប​ចំ​អនុវត្ត​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​មុខ​ងារ​និង​ភារ​កិច្ច​។​ លើក​កម្ពស់​ស្មារ​តី​ប្រុង​ប្រ​យ័ត្ន​បដិវត្តន៍ ធ្វើ​ឱ្យ​បរាជ័យ​ឧបាយ​កល “ប្រែ​ប្រួល​សន្តិ​ភាព​” បះ​បោរ​ផ្តួល​រំលំ​របស់​បច្ចាមិត្ត​ ការ​ពារ​រឹង​មាំមាតុ​ភូមិ​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ថ្មី​៕​

យ្វីអា​ញ់-វ៉ាន់​តឹន

 

ចែករំលែកអត្ថបទ