02/12/2019 - 16:56

នាំ​យក​គោ​ល​នយោ​បាយ​ ក្រឹត្យ​ច្បាប់​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​

ការ​នាំ​យក​នូវ​គោ​ល​ការ​ណ៍​របស់​បក្ស​ និង​គោ​ល​នយោ​បាយ​ ក្រឹត្យច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​ ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ដល់​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​នៅ​តាម​វត្ត​អា​រាម​ ភូមិ​ស្រុក​ដែល​មាន​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ​ ដើម្បី​ចលនា​ប្រ​ជា​ជន​អនុ​វត្ត​ល្អ​ គឺ​ជា​របៀប​ធ្វើ​ល្អ​របស់​ខេត្ត​ហូវយ៉ាង​។​

ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​ចូល​រួម​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ច្បាប់​នៅ​វត្ត​អូរជុំ​វង្សា។

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ង្វៀន​ហ្វាង​ត្រេវ ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជា​តិ​ខេត្ត​ហូវយ៉ាង​៖ គណៈ​ជន​ជា​តិ​ខេត្ត​ បាន​អនុ​វត្ត​ល្អ​នូវ​កិច្ច​សហកា​រ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ច្បាប់​ចុះ​ដល់​មូល​ដ្ឋាន​។​ ជា​ក់​ស្តែ​ង គឺ​គណៈ​ជន​ជា​តិ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​នូវ​គោ​ល​នយោ​បាយ​ចំ​ពោះ​អ្នក​មាន​ប្រ​ិយ​ភាព​ ក្នុង​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​។​ សហកា​រជា​មួយ​នឹង​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋា​ន​យោធា​ខេត្ត​ សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ខេត្ត​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​ច្បាប់​វីថា​ញ់   គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​រណសិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​ខេត្ត​   គណៈ​សាសនា​នៃ​មន្ទី​រ​មហា​ផ្ទៃ​  ។​ល។​ ស្ដី​ពី​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ច្បាប់​ការ​ជួយ​ពិគ្រោះ​ជម្រើស​សិស្ស​និង​ចាត់​តាំង​បើ​ក​ថ្នាក់​មធ្យម​សិក្សា​ច្បាប់​ (ប្រ​ព័ន្ធ​រៀប​រយ​) ដល់​មុខ​សញ្ញា​ជា​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​ មន្ត្រី​សង្ឃ​ អ្នក​មុខ​អ្នក​ការ​សាសនា​ក្នុង​ខេត្ត​ហូវយ៉ាង​ ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ ពង្រីក​តួនាទី​ឈាន​មុខ​របស់​យុវវ័យ​ និង​ចាត់​តាំង​ព្រឹត្តិ​ការ​ណ៍​ស្ងើច​សរ​សើរ​ លើ​កតម្កើង​ បណ្តុះ​បណ្តា​ល បំ​ពាក់​បំ​ប៉ន​ កសាង​យន្ត​ការ​ដោយ​ឡែក​សម្រាប់​យុវជន​តំ​បន់​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិច​។​ល។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ចាត់​តាំង​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ មាន​ប្រ​សិ​ទ្ធ​ភាព​ផែន​ការ​លេខ​៩​២​១​/KH-UBND ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២​២​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២​០​១​៨​ របស់​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ ស្តីពី​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​គម្រោង​ "ជំរុញ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ អប់​រំច្បាប់​ និង​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ ចលនា​ជន​រួម​ជា​តិ​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​"  លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ហូវយ៉ាង​   ដំណាក់​កាល   ​២​០​១​៨​-២​០​២​១​។​

លោក​ត្រេវ  ឱ្យ​ដឹង​បន្ថែ​ម​៖ "ជា​ទម្រង់​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ទម្រង់​មាន​ប្រ​សិ​ទ្ធ​ភាព​ដើម្បី​អនុ​វត្ត​ផែន​ការ​លេខ​៩​២​១​ គឺ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​ដោយ​វិ​ធី​ចាត់​តាំង​នៅ​តាម​វត្ត​អា​រាម​ និង​ភូមិ​ស្រុក​នានា​ដែល​មាន​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ​ គួបផ្សំ​ជា​មួយ​នឹង​រណសិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​ខេត្ត​ កសាង​ក្លឹប​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ អប់​រំច្បាប់​។​ល។​"។​ ការ​កសាង​ទម្រង់​ខាង​លើ​ ផ្តើ​មពីស្ថាន​ភាព​ភូមិ​ភាគ​ ពីព្រោះ​មាន​គ្រួ​សារ​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច ​ជា​ច្រើន​គ្មាន​លក្ខណៈ​ទៅ​ដល់​កន្លែង​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ប្រ​មូល​ផ្តុំ​។​ តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ផាមបាត់​ឌាំង លេខា​សាខា​បក្ស​ និង​ជា​ប្រ​ធាន​ភូមិ​ថា​ញ់ទ្រុង​ ឃុំ​ហ្វាលឺវ ក្រុង​វីថា​ញ់៖ ពេល​ការិយា​ល័យ​ជន​ជា​តិ​ក្រុង​វីថា​ញ់ សហកា​រចាត់​តាំង​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ច្បាប់​នៅ​វត្ត​អូរជុំ​វង្សាម្តង​ៗ​ គឺ​ជន​រួម​ជា​តិ​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​មក​ចូល​រួម​បាន​គ្រប់​គ្រាន់​។​ អ្នក​មីង​ធីឡែ នៅ​ភូមិ​ថា​ញ់ទ្រុង​ ឱ្យ​ដឹង​៖ "ក្រោយ​ពីបាន​ស្តាប់​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ ខ្ញុំ​នៅ​ទាំង​សាក​សួរ​បន្ថែ​ម​អំ​ពី​ខ្លឹម​សារ​ច្បាប់​ ដែល​ទាក់​ទង​ដល់​គ្រួ​សារ​ ហើយ​បាន​កម្មា​ភិបាល​ពន្យល់​យ៉ាង​ហ្មត់​ចត់​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ម្តង​ណាខ្ញុំ​ក៏​មក​ចូល​រួម​ទាំង​អស់​។​ ម្យ៉ាង​ទៀ​ត​ ចាត់​តាំង​នៅ​ទី​វត្ត​ វាង​ាយ​ស្រួល​ដល់​យើង​ខ្ញុំ​មក​ចូល​រួម​ផង​ដែរ​"៕

                             ហាថា​ញ់-វិ​មាន

ចែករំលែកអត្ថបទ