Một số khó khăn, vướng mắc

trong thi hành án dân sự

Thời gian qua, trên địa bàn TP Cần Thơ án phát sinh ngày càng nhiều, tính chất, mức độ vụ việc ngày càng phức tạp, giá trị tài sản phải thi hành lớn