Tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy

Phòng Cảnh sát đường thủy (Phòng PC08B) Công an TP Cần Thơ vừa triển khai Chương trình công tác của lực lượng Cảnh sát đường thủy năm 2019.