Nhiều hình thức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Cần Thơ về tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn Luật Giao thông trên địa bàn thành phố