Kết quả tìm kiếm cho "x�� Trung An"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 12

Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp tình hình mới

Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp tình hình mới  

Cập Nhật 09-12-2021

(CT) - Chiều 8-12, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chủ trì hội nghị trực tuyến với TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và Đồng Nai về tình hình thực hiện và tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5-8-2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết số 26).

Tag: đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phù hợp tình hình mới, TP Cần Thơ, Nghị quyết số 26

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 06-03-2019

(CT) - Ngày 6-3, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) năm 2018

Tag: tái cơ cấu nông nghiệp