Kết quả tìm kiếm cho "xã nông thôn mới nâng cao"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 87

“Đòn bẩy” xây dựng nông thôn mới

“Đòn bẩy” xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 12-06-2012

Quá trình xây dựng (XD) nông thôn mới (NTM), kinh tế hợp tác có vai trò quan trọng nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn. Điều này được thể hiện rất rõ tại tiêu chí thứ 13 (hình thức tổ chức sản xuất) trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về XD NTM. Mới đây, tại Hội thảo “Nghiên cứu phát triển mô hình hợp tác xã (HTX) thủy sản trong XD NTM vùng ĐBSCL” do Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam) tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, phát triển HTX nói chung và HTX thủy sản nói riêng trong XD NTM là bước đi đúng đắn, góp phần đẩy nhanh tiến độ XD NTM.

Xây dựng nông thôn mới ở xã Trường Xuân B

Xây dựng nông thôn mới ở xã Trường Xuân B 

Cập Nhật 12-03-2013

Xuất phát điểm là xã thuần nông, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là "đòn bẩy" giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Đây là chủ trương đúng đắn nên được người dân đồng tình ủng hộ. Song, do nhiều yếu tố khách quan, công cuộc XDNTM của Trường Xuân B chưa đạt được kết quả như mong muốn. Đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân, đề ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương… là những cách Trường Xuân B đang áp dụng nhằm đưa công cuộc XDNTM sớm về đích…

Tạo sức bật trong xây dựng nông thôn mới

Tạo sức bật trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 05-11-2013

Thời gian qua, bên cạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các xã xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở TP Cần Thơ tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Trong công tác này, các xã xác định thực hiện mô hình Cánh đồng lớn (CĐL) là bước đột phá, tạo cơ hội để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân, tạo tiền đề huy động vốn từ nhân dân xây dựng XDNTM thành công.

Sức bật xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Thạnh

Sức bật xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Thạnh 

Cập Nhật 01-04-2014

Huyện Vĩnh Thạnh có 9 xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương trình). Đến cuối năm 2013, hầu hết các xã đạt được từ 9-16 tiêu chí. Trong đó có 6 tiêu chí đạt tỷ lệ 100%, gồm: hình thức tổ chức sản xuất, thủy lợi, điện, văn hóa, cung cấp dịch vụ công và an ninh, trật tự xã hội. Đây là kết quả nỗ lực của chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Thạnh và cũng là bước tiến dài của huyện trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Phát huy những thành quả đạt được, Vĩnh Thạnh tiếp tục dồn sức xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân…

Phát triển kinh tế tập thể
gắn với xây dựng nông thôn mới

Phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 27-05-2015

Phát triển kinh tế tập thể góp phần giúp các xã thực hiện thành công tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất (tiêu chí số 13) trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Xác định rõ điều này, thời gian qua kinh tế tập thể ở khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Đây cũng là giải pháp quan trọng thúc đẩy tiến trình xây dựng NTM, nâng cao thu nhập và mức sống cư dân nông thôn...

NÂNG TẦM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TP CẦN THƠ

NÂNG TẦM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TP CẦN THƠ 

Cập Nhật 10-11-2015

Sau 5 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), 9/36 xã được UBND TP Cần Thơ ra Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, cái được lớn nhất từ phong trào nông thôn mới mang lại không chỉ là những con số mà thể hiện qua bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện từng ngày. Bước sang giai đoạn mới, bên cạnh việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, TP Cần Thơ đặt mục tiêu cao hơn: tiến tới công nhận huyện nông thôn mới.

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới 
để nâng cao đời sống người dân

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống người dân 

Cập Nhật 06-10-2016

Ngày 16-8-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) giai đoạn 2016-2020. Theo đó, mục tiêu tổng quát được đề ra là xây dựng nông thôn mới (NTM) để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đồng thời, xây dựng các vùng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phù hợp, có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc…

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân 

Cập Nhật 17-01-2015

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị ngành nông nghiệp tham mưu cho UBND thành phố kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân; phấn đấu đến hết năm 2015, đạt xã nông thôn mới theo chỉ tiêu mà nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố đã đề ra. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Gỡ “vướng” để nâng chất các tiêu chí

Gỡ “vướng” để nâng chất các tiêu chí  

Cập Nhật 29-08-2017

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của hệ thống chính trị từ thành phố đến xã và sự đồng thuận cao của nhân dân tích cực tham gia đóng góp

Tag: xây dựng nông thôn mới, Cần Thơ

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn 

Cập Nhật 13-03-2019

(CT)- Theo Ban Chỉ đạo Các chương tình mục tiêu quốc gia TP Cần Thơ, giai đoạn 2016-2018, việc thực hiện tiêu chí số 16 về văn hóa tại các xã xây dựng nông thôn mới của thành phố bám sát phương châm vừa đảm bảo đạt tiêu chuẩn nông thôn mới hiện đại, vừa giữ gìn được nét văn hóa truyền thống.

Tag: văn hóa, dân nông thôn