Kết quả tìm kiếm cho "xã nông thôn mới nâng cao"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 87

Doanh nghiệp trợ lực xây dựng xã nông thôn mới

Doanh nghiệp trợ lực xây dựng xã nông thôn mới 

Cập Nhật 24-02-2011

Trong tháng 1-2011, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 8, TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là CIC8) đã ký kết kế hoạch phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ, UBND xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, về việc hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới (NTM). Theo kế hoạch phối hợp được ký kết, CIC8 cam kết trong 5 năm (2011-2015) sẽ hỗ trợ khoảng 1 tỉ đồng/năm để giúp Vĩnh Bình đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân... Đây được xem là tín hiệu vui trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn TP Cần Thơ.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 07-02-2012

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa X về “tam nông” (nông nghiệp, nông thôn và nông dân) xác định: nông dân là chủ thể của quá trình phát triển và xây dựng (XD) nông thôn mới (NTM). Nghị quyết đại hội V, nhiệm kỳ 2008-2013 của Hội Nông dân Việt Nam xác định: “Phong trào nông dân thi đua XD NTM” là 1 trong 3 phong trào thi đua lớn, trọng tâm. Làm gì để nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân? Làm gì để phong trào XD NTM thực sự có sự chuyển biến mạnh mẽ trong các cấp hội nông dân, phục vụ thiết thực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn?... Đó là những vấn đề chính phóng viên Báo Cần Thơ đã trao đổi với ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ.

Tạo sức bật trong xây dựng xã nông thôn mới

Tạo sức bật trong xây dựng xã nông thôn mới 

Cập Nhật 10-04-2012

Là 1 trong 3 xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng (XD) nông thôn mới (NTM) của huyện Thới Lai, bên cạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xã Đông Bình tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Trong công tác này, Đông Bình xác định triển khai thực hiện mô hình Cánh đồng mẫu lớn (CĐML) nhằm tạo bước đột phá là cơ hội để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân.

Xây dựng nông thôn mới

ở xã Trường Xuân

Xây dựng nông thôn mới ở xã Trường Xuân 

Cập Nhật 10-07-2013

Là 1 trong 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của huyện Thới Lai, đến nay, xã Trường Xuân đã đạt 17/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về XDNTM. Với quyết tâm cao, sự đồng thuận từ nhân dân, bên cạnh việc củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt, Trường Xuân chủ động phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí chưa đạt để được công nhận là xã nông thôn mới vào năm 2015.

Trung Thạnh đón danh hiệu<br>
“XÃ NÔNG THÔN MỚI”

Trung Thạnh đón danh hiệu
“XÃ NÔNG THÔN MỚI” 

Cập Nhật 30-12-2015

Hôm nay, 30-12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ vui mừng đón danh hiệu "Xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới". Đây là kết quả đáng phấn khởi của địa phương trong chặng đường phát triển nông nghiệp, kiến thiết nông thôn và từng bước nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của người dân.

Cờ Đỏ dồn sức xây dựng nông thôn mới

Cờ Đỏ dồn sức xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 02-06-2016

Những năm qua, huyện Cờ Đỏ đã ra sức xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn. Đến nay, kết quả đạt được khả quan, một số xã nông thôn mới đã được công nhận. Năm 2016, huyện Cờ Đỏ cũng đã dồn sức hỗ trợ cho xã Trung Hưng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm nay.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Cập Nhật 24-02-2018

(CT)- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định số 1952/QĐ-LĐTBXH về kế hoạch “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề (ĐTN) cho lao động nông thôn (LĐNT)” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Tag: đào tạo nghề, lao động nông thôn

Nâng cao chất lượng xã văn hóa nông thôn mới Trường Xuân B

Nâng cao chất lượng xã văn hóa nông thôn mới Trường Xuân B  

Cập Nhật 19-12-2018

Sau 7 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai đã về đích với kết quả đạt tất cả 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Tag: Trường Xuân B

Bước chuyển ở xã Nhơn Nghĩa

Bước chuyển ở xã Nhơn Nghĩa  

Cập Nhật 29-04-2019

44 năm sau ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, xã Nhơn Nghĩa anh hùng ngày càng chuyển mình khởi sắc, hướng tới xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020.

Tag: Bước chuyển ở xã Nhơn Nghĩa

Nâng tầm diện mạo nông thôn

Nâng tầm diện mạo nông thôn  

Cập Nhật 28-07-2020

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) theo hướng chuyển từ lượng sang chất, năm 2020, bên cạnh nâng chất các tiêu chí NTM, TP Cần Thơ xây dựng hoàn thành 5 xã NTM nâng cao và 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tag: Nâng tầm diện mạo nông thôn, TP Cần Thơ, xã NTM nâng cao