Kết quả tìm kiếm cho "xây dựng nông thôn mới"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 738

Nỗ lực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Nỗ lực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 29-05-2012

Từ giữa tháng 4-2012 đến nay, UBND huyện Thới Lai đã khởi công nâng cấp 3 tuyến đường giao thông tại các xã Trường Xuân, Trường Thành và Trường Thắng, với tổng chiều dài gần 9.500 mét. Các tuyến này được mở rộng từ 2 mét lên 4 mét, nhằm đảm bảo cho xe 4 bánh lưu thông dễ dàng. Đây là một trong những kết quả nổi bật của huyện Thới Lai trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện hơn 110 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 31-05-2017

(CT)- Thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", 5 năm qua (2012 đến nay), Huyện đoàn huyện Cờ Đỏ đã phát động các cơ sở Đoàn đăng ký thực hiện

Tag: nông thôn mới, Cờ Đỏ

Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường 

Cập Nhật 26-07-2017

(CT)- Thời gian qua, các địa phương xây dựng nông thôn mới (NTM) luôn quan tâm thực hiện công tác bảo vệ môi trường

Tag: nông thôn mới, bảo vệ môi trường

87 điển hình xuất sắc

trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

87 điển hình xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

Cập Nhật 13-11-2017

(CT)- Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong 2 năm 2016 và 2017, hệ thống Mặt trận các cấp TP Cần Thơ và các tổ chức thành viên

Tag: Cần Thơ, nông thôn mới

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  

Cập Nhật 14-11-2017

Thủ tướng đã ký Quyết định số 1760/QĐ-TTg điều chỉnh một số nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Tag: Nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1760/QĐ-TTg

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Chung sức xây dựng nông thôn mới  

Cập Nhật 14-12-2017

Trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới của huyện Cờ Đỏ, có sự chung tay, góp sức của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện.

Tag: nông thôn mới

“Hài hòa” sức dân

xây dựng nông thôn mới

“Hài hòa” sức dân xây dựng nông thôn mới  

Cập Nhật 30-01-2018

Trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp, để tăng nguồn lực xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhiều địa phương tập trung huy động sức dân.

Tag: nông thôn mới, Cần Thơ

Sẽ hoàn thành mục tiêu

xây dựng nông thôn mới

Sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới  

Cập Nhật 27-02-2018

Năm 2017 vừa qua, các địa phương đã có những nỗ lực vượt bậc trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo đó, có thêm 7 xã được công nhận hoàn thành xây dựng NTM, vượt 16% kế hoạch năm

Tag: Cần Thơ, nông thôn mới Cần Thơ

Tín dụng chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới

Tín dụng chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới  

Cập Nhật 27-04-2019

Qua 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới (NTM), đến nay, tất cả 9 xã của huyện Vĩnh Thạnh đều đã được công nhận xã NTM và Trung ương đang thẩm tra để tiến tới công nhận huyện NTM

Tag: Tín dụng chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới

Nguồn lực quan trọng

của nông thôn mới

Nguồn lực quan trọng của nông thôn mới  

Cập Nhật 31-07-2019

Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những tiêu chí quan trọng. Các tổ chức kinh tế hợp tác, cụ thể là hợp tác xã (HTX) nông nghiệp

Tag: xây dựng nông thôn mới, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, Tiêu chí số 13