Kết quả tìm kiếm cho "xây dựng nông thôn mới chất lượng"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 37

Nâng chất toàn diện huyện nông thôn mới Phong Điền

Nâng chất toàn diện huyện nông thôn mới Phong Điền 

Cập Nhật 22-03-2017

Phong Điền là huyện đầu tiên tiên của TP Cần Thơ có 100% số xã đạt chuẩn và được công nhận là huyện nông thôn mới vào năm 2015. Song, theo ngành chức năng huyện, kết quả chỉ là bước khởi đầu. Phong Điền vẫn tiếp tục hoàn thiện, nâng chất các tiêu chí nhằm đưa xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của huyện đi vào chiều sâu và phát triển bền vững hơn.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Cập Nhật 24-02-2018

(CT)- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định số 1952/QĐ-LĐTBXH về kế hoạch “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề (ĐTN) cho lao động nông thôn (LĐNT)” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Tag: đào tạo nghề, lao động nông thôn

Đời sống người dân - Thước đo chất lượng nông thôn mới

Đời sống người dân - Thước đo chất lượng nông thôn mới  

Cập Nhật 27-03-2018

Theo dự kiến, TP Cần Thơ sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới NTM ở tất cả 36 xã vào cuối năm 2019.

Tag: nông thôn mới, Cần Thơ, giao thông nông thôn, chuẩn nông thôn mới

Nâng cao chất lượng xã văn hóa nông thôn mới Trường Xuân B

Nâng cao chất lượng xã văn hóa nông thôn mới Trường Xuân B  

Cập Nhật 19-12-2018

Sau 7 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai đã về đích với kết quả đạt tất cả 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Tag: Trường Xuân B

Nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân nông thôn là ưu tiên số một

Nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân nông thôn là ưu tiên số một  

Cập Nhật 09-01-2019

Giai đoạn 2016-2020 đánh dấu công cuộc xây dựng nông thôn mới (XDNTM) TP Cần Thơ bước sang giai đoạn mới theo hướng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng

Tag: nông thôn mới TP Cần Thơ

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn 

Cập Nhật 13-03-2019

(CT)- Theo Ban Chỉ đạo Các chương tình mục tiêu quốc gia TP Cần Thơ, giai đoạn 2016-2018, việc thực hiện tiêu chí số 16 về văn hóa tại các xã xây dựng nông thôn mới của thành phố bám sát phương châm vừa đảm bảo đạt tiêu chuẩn nông thôn mới hiện đại, vừa giữ gìn được nét văn hóa truyền thống.

Tag: văn hóa, dân nông thôn

Thới Lai dồn sức về đích huyện nông thôn mới

Thới Lai dồn sức về đích huyện nông thôn mới  

Cập Nhật 26-11-2019

Thới Lai đã “khoác chiếc áo mới” sau 9 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) với cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, chất lượng giáo dục, y tế hiện đại, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Tag: Thới Lai, nông thôn mới

Phát huy tiêu chí môi trường trong giai đoạn mới

Phát huy tiêu chí môi trường trong giai đoạn mới  

Cập Nhật 24-06-2020

Bảo vệ môi trường, duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn đã được xác định là một trong những mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng.

Tag: trồng cây xanh, bảo vệ môi trường

Nâng tầm diện mạo nông thôn

Nâng tầm diện mạo nông thôn  

Cập Nhật 28-07-2020

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) theo hướng chuyển từ lượng sang chất, năm 2020, bên cạnh nâng chất các tiêu chí NTM, TP Cần Thơ xây dựng hoàn thành 5 xã NTM nâng cao và 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tag: Nâng tầm diện mạo nông thôn, TP Cần Thơ, xã NTM nâng cao