Kết quả tìm kiếm cho "xây dựng chỉnh đốn Đảng quận Thốt Nốt"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 11

Nâng cao năng lực lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Nâng cao năng lực lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 

Cập Nhật 20-12-2009

Những năm qua, các tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang (LLVT) TP Cần Thơ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ và phát triển đảng viên… nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Qua đó, lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động lớn, góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó, Đảng bộ Phòng Tham mưu, Đảng bộ Trường Quân sự thành phố, Đảng bộ Quân sự quận Thốt Nốt là những đảng bộ tiêu biểu...

Tập trung khắc phục hạn chế, giải quyết những vấn đề bức xúc

Tập trung khắc phục hạn chế, giải quyết những vấn đề bức xúc 

Cập Nhật 26-08-2012

Với quyết tâm triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (gọi tắt NQTƯ4), một cách đồng bộ, hiệu quả, thời gian qua, Quận ủy Thốt Nốt chỉ đạo các cấp ủy Đảng chủ động rà soát, khắc phục ngay những mặt hạn chế yếu kém tại đơn vị mình; đồng thời lựa chọn, giải quyết những vấn đề bức xúc trên địa bàn dân cư …

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu 

Cập Nhật 04-06-2017

Đến nay, các cấp ủy đảng phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) ký cam kết không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua đó, CB, ĐV đã xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm cụ thể, tạo được sự chuyển biến trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu. Đây là kết quả bước đầu của Đảng bộ phường trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhiều chuyển biến nhờ đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nhiều chuyển biến nhờ đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng  

Cập Nhật 14-01-2018

Năm 2017, Đảng bộ phường Thuận An được Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt công nhận đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Tag: phường Thuận An, xây dựng chỉnh đốn Đảng

Chuyển biến tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chuyển biến tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng  

Cập Nhật 12-03-2018

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cán bộ, đảng viên phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt đã nghiêm túc tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức

Tag: Chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, NQTW4

Quyết tâm tạo chuyển biến

trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Quyết tâm tạo chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng  

Cập Nhật 08-07-2018

Gần 2 năm qua, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Tag: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xây dựng chỉnh đốn Đảng quận Thốt Nốt

Nghiêm túc xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nghiêm túc xây dựng, chỉnh đốn Đảng  

Cập Nhật 09-12-2018

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05), từng tập thể và cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt

Tag: Nghiêm túc xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tăng cường kiểm tra để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tăng cường kiểm tra để xây dựng, chỉnh đốn Đảng  

Cập Nhật 19-03-2020

Đảng bộ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt có 14 chi bộ, 412 đảng viên (ĐV). Thời gian qua, Đảng ủy phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, ĐV.

Tag: xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Nền tảng phát triển trong giai đoạn mới

Nền tảng phát triển trong giai đoạn mới  

Cập Nhật 25-05-2020

Cùng với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy phường Trung Nhứt xem việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm.

Tag: Phường Trung Nhứt, chỉnh đốn Đảng, quận Thốt Nốt, trồng rau sạch

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng  

Cập Nhật 20-07-2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quận Thốt Nốt đã thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW (Chỉ thị số 05) của Bộ Chính trị.

Tag: Đại hội Đảng bộ các cấp