Kết quả tìm kiếm cho "van y xi��n"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Quyết tâm tạo sự chuyển biến thật sự sau kiểm điểm

Quyết tâm tạo sự chuyển biến thật sự sau kiểm điểm 

Cập Nhật 03-03-2013

Sau đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTƯ4), các cấp ủy Đảng ở quận Cái Răng đã tập trung lãnh đạo khắc phục những khuyết điểm. Những nỗ lực khắc phục khuyết điểm của toàn đảng bộ đã tạo sự chuyển biến bước đầu trên các lĩnh vực.