Kết quả tìm kiếm cho "vai trò hạt nhân lãnh đạo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 15

Xây dựng đảng 
vững mạnh từ “gốc rễ”

Xây dựng đảng vững mạnh từ “gốc rễ” 

Cập Nhật 03-02-2017

Bài 2: Khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở

Phát huy năng lực lãnh đạo của cấp ủy, đảng viên

Phát huy năng lực lãnh đạo của cấp ủy, đảng viên  

Cập Nhật 14-01-2019

6 năm qua, Chi bộ ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, luôn phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo các phong trào; triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng,

Tag: Phát huy năng lực lãnh đạo của cấp ủy, đảng viên, Chi bộ ấp Nhơn Khánh

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo  

Cập Nhật 12-05-2019

Chi bộ ấp Định Khánh A, xã Định Môn, huyện Thới Lai có 20 đảng viên. Những năm qua, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, chi bộ luôn phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Tag: Chi bộ ấp Định Khánh A, xã Định Môn, huyện Thới Lai, vai trò hạt nhân lãnh đạo

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo  

Cập Nhật 10-02-2020

Đảng bộ xã Trường Long được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Phong Điền công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Đạt được kết quả này là do Đảng bộ đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Tag: vai trò hạt nhân lãnh đạo, Đảng bộ xã Trường Long, xây dựng Đảng

Đông Hiển khởi sắc

Đông Hiển khởi sắc  

Cập Nhật 09-11-2020

Chi bộ ấp Đông Hiển, xã Đông Thuận chú trọng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua lao động, sản xuất.

Tag: Đông Hiển khởi sắc, Chi bộ ấp Đông Hiển, xã Đông Thuận, phong trào thi đua lao động sản xuất

Chuyển biến mới ở Nhơn Ái

Chuyển biến mới ở Nhơn Ái  

Cập Nhật 13-12-2020

Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ chú trọng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu đề ra.

Tag: xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, vườn dâu Hạ Châu của ông Nguyễn Văn Mười, nông dân ấp Nhơn Thọ 2, Ðồng chí Nguyễn Minh Thế, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Thọ 1A

Bài 1: Trọng dụng cán bộ trẻ - chủ trương xuyên suốt của Đảng

Bài 1: Trọng dụng cán bộ trẻ - chủ trương xuyên suốt của Đảng  

Cập Nhật 11-01-2021

Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB) ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử. Đặc biệt, Đảng luôn đề cao vai trò của ĐNCB lãnh đạo trẻ, xem đây là một trong những nhân tố quan trọng cho sự phát triển của cách mạng. Đó chính là một trong những tầm nhìn chiến lược quan trọng và là chủ trương xuyên suốt của Đảng ta!

Tag: Lãnh đạo trẻ, Tư duy mới, Xây dựng đội ngũ cán bộ, Hạt giống đỏ

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo  

Cập Nhật 17-01-2021

Chi bộ ấp Trường Thọ A, xã Trường Long, huyện Phong Điền đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua lao động, sản xuất.

Tag: Chi bộ ấp, vai trò hạt nhân lãnh đạo

Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ

Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ  

Cập Nhật 21-03-2021

Chi bộ ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, huyện Thới Lai luôn thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Ðảng, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

Tag: Chi bộ ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo  

Cập Nhật 19-04-2021

Những năm qua, kinh tế - xã hội xã Ðông Bình, huyện Thới Lai có bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện. Kết quả đó có đóng góp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ.

Tag: Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, Huỳnh Quốc Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ðông Phước, xã Ðông Bình, huyện Thới La