Kết quả tìm kiếm cho "vốn ODA"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 76

Khai mạc Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam

Khai mạc Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 

Cập Nhật 05-12-2008

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Việt Nam sẽ nỗ lực và tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA

Nông nghiệp, nông thôn vẫn là mục tiêu hàng đầu của các nhà tài trợ vốn ODA 

Cập Nhật 29-10-2009

* Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài góp phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam

Việt Nam luôn trân trọng từng đồng vốn ODA và bảo đảm thực hiện các cam kết với các nhà tài trợ 

Cập Nhật 04-12-2009

* Khai mạc Hội nghị Nhóm tư vấn Các nhà tài trợ cho Việt Nam 2009