Kết quả tìm kiếm cho "vốn đầu tư toàn xã hội"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 14

Tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đầu tư lưới điện nông thôn

Tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đầu tư lưới điện nông thôn 

Cập Nhật 16-07-2011

Năm 2011, nhằm cải tạo nâng cấp lưới điện ở những xã điểm xây dựng nông thôn mới, ngành điện đã vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện dự án cải tạo lưới điện phân phối nông thôn (RD) trên địa bàn TP Cần Thơ, với tổng số vốn đầu tư trên 23,4 tỉ đồng để xây dựng và cải tạo nâng cấp 101km đường dây trung thế. Mục đích của dự án nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, cơ khí hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở những địa phương này... Ông Nguyễn Văn Quảng, Giám đốc Công ty Điện lực TP Cần Thơ, cho biết:

Cần xây dựng định hướng chiến lược

Cần xây dựng định hướng chiến lược 

Cập Nhật 11-09-2012

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, giai đoạn 2006-2010, tổng vốn ODA ký kết của TP Cần Thơ đạt khoảng 115,3 triệu USD, chiếm 1,13% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của thành phố. Là đô thị loại I, trực thuộc Trung ương, TP Cần Thơ rất cần vốn để hoàn thiện hạ tầng cơ sở và nguồn vốn ODA được xem như chất xúc tác cho phát triển kinh tế-xã hội. Vì vậy, thành phố đặc biệt quan tâm đến vấn đề thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn ODA thời kỳ 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Huy động trên 6.600 tỉ đồng vốn đầu tư toàn xã hội 

Cập Nhật 09-06-2008

* 2 tháng tiết kiệm hơn 5,6 tỉ đồng

Dồn sức xây dựng các công trình trọng điểm

Dồn sức xây dựng các công trình trọng điểm 

Cập Nhật 05-11-2016

Trong 10 tháng đầu năm 2016, chỉ tiêu huy động các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội cùng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP Cần Thơ đạt kế hoạch đề ra và tăng khá so cùng kỳ 2015. Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình xây dựng cơ bản trọng điểm, bức thiết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Huy động nguồn lực cho
đầu tư phát triển

Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển 

Cập Nhật 29-12-2016

Năm 2017, dự kiến khả năng huy động nguồn vốn đầu tư phát triển của TP Cần Thơ là 55.000 tỉ đồng, tăng 22,6% so với ước thực hiện năm 2016. Để huy động các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ban ngành và quận, huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển, tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch; tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp (DN). Đồng thời quyết liệt các giải pháp hạn chế nợ đọng trong xây dựng cơ bản (XDCB), quản lý chặt chẽ đầu tư công để các nguồn vốn đến đúng địa chỉ.

Trên 20.480 tỉ đồng vốn đầu tư toàn xã hội 

Cập Nhật 04-10-2010

* 1.000 tỉ đồng cho vay hỗ trợ lãi suất

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện cả năm gần 1,67 triệu tỷ đồng

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện cả năm gần 1,67 triệu tỷ đồng  

Cập Nhật 29-12-2017

Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong năm theo giá hiện hành ước tính đạt 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2016 và bằng 33,3% GDP.

Tag: vốn đầu tư toàn xã hội, Tổng cục Thống kê