Kết quả tìm kiếm cho "trùng tu Di tích Khám Lớn Cần Thơ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Chuẩn bị xây dựng Thư viện TP Cần Thơ

và trùng tu Di tích Khám Lớn Cần Thơ

Chuẩn bị xây dựng Thư viện TP Cần Thơ và trùng tu Di tích Khám Lớn Cần Thơ  

Cập Nhật 17-10-2020

(CT) - UBND thành phố vừa phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án Thư viện thành phố Cần Thơ.

Tag: Chuẩn bị xây dựng Thư viện TP Cần Thơ, trùng tu Di tích Khám Lớn Cần Thơ