Kết quả tìm kiếm cho "trách nhiệm xã hội (CSR)"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Thúc đẩy trách nhiệm xã hội trong ngành thủy sản

Thúc đẩy trách nhiệm xã hội trong ngành thủy sản 

Cập Nhật 12-10-2015

Trách nhiệm xã hội (CSR) của doanh nghiệp là một trong những tiêu chí được các nhà nhập khẩu quốc tế đặt ra đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Đây được xem là yếu tố giúp tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp, trong đó có ngành thủy sản. Tuy nhiên, thực hành CSR trong ngành thủy sản tại Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức, chưa được hiểu đúng và thực hành triệt để.

“Đòn bẩy”

  nâng tầm doanh nghiệp

“Đòn bẩy” nâng tầm doanh nghiệp  

Cập Nhật 12-04-2019

Khi hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp (DN) nước ta không chỉ là nâng chất lượng sản phẩm, mẫu mã bắt mắt,

Tag: chế biến thủy sản, “Thực hành có trách nhiệm về lao động vì sự tăng trưởng bền vững của DN”, trách nhiệm xã hội (CSR), đạo đức kinh doanh (RBC)